Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/2-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 133 (2) 2018
Sensitivity Analysis in Business Risk Assessment in Practice of Polish Companies

Authors: Marlena Ciechan-Kujawa
Nicolaus Copernicus University in Toruń

Michał Buszko
Nicolaus Copernicus University in Toruń

Karolina Taranowska
Nicolaus Copernicus University in Toruń
Keywords: sensitivity analysis risk assessment competitiveness managerial accounting
Data publikacji całości:2018-12-10
Page range:12 (39-50)
Klasyfikacja JEL: G32 M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Sensitivity analysis is used to help companies obtain the information necessary to assess the level of risk of their operations. The aim of the article is to present the results of research carried out by the authors within the scope of assessment of sensitivity in the sample of more than 50 Polish companies. The paper presents the relationships between key factors affecting competitiveness in the industry, their impact on the financial results and the type of profit sensitivity analysis used in companies. The research indicates the high usefulness of the basic tools of profit sensitivity analysis in the assessment of business risk, in particular the analysis of break-even point and the operational safety margin. In addition, the average usefulness is attributed to complementary methods such as leverages, limit values and profit multipliers
Download file

Article file

Bibliography

1.Borkowski, P. (2008). Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
2.Brustbauer, J. (2016). Enterprise risk management in SMEs: Towards a structural model. International Small Business Journal, 1 (34), 70–85. DOI: doi.org/10.1177/0266242614542853.
3.Chen, H.P. (2002). Sensitivity analysis in investment project evaluation under risk, Proceedings of the First International Conference on Information and Management Sciences, Series of Information and Management Sciences, 1, pp. 341–343.
4.Ciechan-Kujawa, M., Garstecki, D., Golej, R. (2017). Ocena efektywności inwestycji tradycyjnych i innowacyjnych. Metody, uwarunkowania, dylematy. Warsaw: Texter.
5.Ćwiąkała-Małys, A., Nowak, W. (2009). Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
6.Frey, H.C., Patil, S.R. (2002). Identification and review of sensitivity analysis methods. Risk Analysis, 3 (22), 553–578. DOI: https://doi.org/10.1111/0272-4332.00039.
7.Gordon, L.A., Loeb, M.P., Tseng, C. (2009). Enterprise risk management and firm performance: A contingency perspective. Journal of Accounting and Public Policy, 4 (28), 301–327.
8.Karmańska, A. (2008). Ryzyko w rachunkowości. Warsaw: Difin.
9.Knight, F.H. (1921). Risk, uncertainty and profit. Chicago: University of Chicago Press.
10.Krawczyk, E., Wrzesińska, J. (2009). The Use of Sensitiveness Analysis to the Effectiveness Risk of Building and Implementation of the Cadastre Communications System. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 74, 111–121.
11.Kuziak, K. (2011). Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa: modele pomiaru i ich ryzyko. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
12.McShane, M.K., Nair, A., Rustambekov, E. (2011). Does Enterprise Risk Management Increase Firm Value? Journal of Accounting, Auditing & Finance, 4 (26), 641–658. DOI: https://doi. org/10.1177/0148558X11409160.
13.Michalski, D., Skudlik, M. (2016). Analiza inwestycji z uwzględnieniem ryzyka Risk Adjusted Investment Analyses. Marketing i Rynek, 7 [CD], 551–566.
14.Mielcarek, J. (2006). Analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej. Poznań: Wydawnictwo Target.
15.Nowak, E. (2010). Zarządzanie ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa. In: E. Nowak (ed.), Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie (p. 11). Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
16.Qin, X., Ma, X., Bai, H. (2011). A Risk-Sensitivity Analysis on NPV Model of Investment Projects. In: D. Wu (ed.) Modeling Risk Management in Sustainable Construction. Computational Risk Management (pp. 277–281). Berlin–Heidelberg: Springer.
17.Redziak, Z. (2015). Zarządzanie ryzykiem w organizacji, Warsaw: Akademia Obrony Narodowej.
18.Sładkiewicz, D. (2016). The Sensitivity Analysis in Risk Assessment of Investment Projects Based on Cosmetic Industry Company. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82/2), 617–624.
19.Sojak, S. (2015). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, vol. I. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
20.Toma, S.-V., Chitita, M., Sarpe, D. (2012). Risk and Uncertainty Emerging Markets Queries in Finance and Business. Procedia Economics and Finance, 3, 975–980.
21.Umpfenbach, E.L., Dalkiran, E., Chinnam, R.B., Murat, A.E. (2018). Optimization of strategic planning processes for configurable products, Journal of the Operational Research Society, 69, 1834–1853 DOI: 10.1057/s41274-017-0287-3.
22.Zarzecki, D. (2014). Sensitivity Analysis and Scenario Analysis in Investment Appraisal. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 3, 31–44.
23.Żwirbla, A. (2014). Uogólniona analiza wrażliwości zysku. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 79 (136), 107–133.