Search

Result: Found records: 3239 (record limit: 100, number of pages: 33).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Czy teoria ewolucji może pomóc w uzasadnieniu kary kryminalnej? Od filozofii politycznej do nauk ewolucyjnych
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Go to
2. Changes in Bar Velocity and Muscular Activity During the Bench Press in Relation to the Load Lifted
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
3. Fitness and Somatic Conditioning of a Sports Level in a Women’s Volleyball Team at the Championship Level
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
4. Chosen induvidual factors of adolescents' physical development in their leisure time
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 1, No. 1/2013 2013 Go to
5. The effects of a 10-week step aerobics training on VO 2 max, isometric strength, and body composition of young women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 4, No. 4/2013 2013 Go to
6. Identifying talented handball players – the possibilities of examining the players by means of speed-force and coordination tests
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 4, No. 4/2013 2013 Go to
7. Uśmiechnięta czaszka Leszka Kołakowskiego
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Go to
8. Tworzenie nadbudowy wyzysku ekonomicznego w świetle teorii dysonansu poznawczego
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Go to
9. Metoda doboru infrastruktury IT na przykładzie laboratorium uczelni wyższej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
10. Ocena wiarygodności informacji w serwisach internetowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
11. Argument ze strachu – Roberta Nozicka uzasadnienie odpowiedzialności karnej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2015 (10) 2015 Go to
12. Uwarunkowania i kierunki przekształceń funkcjonalno-przestrzennych rejonów obsługi ładunków masowych portów morskich (na przykładzie Półwyspu Katowickiego w porcie Szczecin)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
13. Dziedzictwo luksemburgizmu a kwestia niepodległości Polski
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Go to
14. Jasieński na lewo. Myśl marksistowska w twórczości Brunona Jasieńskiego
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Go to
15. CELE , PRIORYTETY I ZADANIA ROZWOJU POLSKICH PORTÓW MORSKICH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
16. PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI STRUKTUR ZARZĄDCZYCH. STUDIUM STRUKTUR DYSSYPATYWNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
17. Logistyczny proces wyboru dostawcy w tworzeniu marki własnej produktów spożywczych. Analiza działalności polskich firm spożywczych na rynku afrykańskim
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
18. Kategoria „profesjonalizmu” w opinii studentów zarządzania
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
19. Sieć dziedzictwo kulinarne Warmii, Mazur, Powiśla jako element turystycznej promocji regionu w opinii restauratorów należących do sieci
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
20. Endocrine Responses to Physical Training and Tribulus Terrestris Supplememtation in Middle-Age Men
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
21. Effectiveness of reciprocal rule in tourism: evidence from a city tourist restaurant
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Go to
22. G. Lohfink, Przeciw banalizacji Jezusa, tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2015, ss. 448
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
23. Outsourcing na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
24. Wybrane aspekty polskich przedsiębiorstw o statusie centrum badawczo-rozwojowego w latach 2008–2014
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
25. „Bardzo nieliczni czują, że ich życie nie jest życiem, lecz śmiercią”. F. Dostojewski i L. Szestow wobec idei szczęścia i egzystencjalnej satysfakcji
(Analiza i Egzystencja)
33 (2016) 2016 Go to
26. Zmiany na polskim rynku pasażerskich przewozów lotniczych w warunkach globalizacji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
27. Zagrożenia wynikające z planowanych zmian w regulacjach dotyczących cen transferowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Go to
28. The Transformation of the Port Industry Plants with the Aim of Increasing the Importance of Services. Case Studies
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Go to
29. Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2010 roku
(Acta Politica Polonica)
1/2012 (25) 2012 Go to
30. Szanse i zagrożenia dla funkcjonowania partii etnicznej na obszarze postsocjalistycznym na przykładzie organizacji Tatarów krymskich – Milli Firka
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Go to
31. Zmiana pozycji systemowej Prezydenta Miasta Legnica – wstęp do analizy sieci
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Go to
32. Systemowe uwarunkowania rywalizacji politycznej w średnich miastach województwa dolnośląskiego po 2014 roku
(Acta Politica Polonica)
2/2016 (36) 2016 Go to
33. ORGANIZACJA A WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE PGT HEALTHCARE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
34. Teoretyczno-metodologiczne wyzwania badań stylów życia: od psychografii do analizy poststrukturalistycznej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
35. Polityka makroostrożnościowa jako nowe wyzwanie banku centralnego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
36. Czy obiektywne życie jest możliwe? Słów kilka na temat esejów Nathaniela Brandena
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
37. BUDOWA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA BAZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
38. ZRÓŻNICOWANIE GOSPODARCZE KRAJÓW ASEAN – KONWERGENCJA CZY POLARYZACJA?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
39. Website usability in the design thinking methodic
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Go to
40. Autonomia – przymus – granice karania (uwagi na tle filozofii Josepha Raza)
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Go to
41. Wolność i prawo a ideał wzajemnej życzliwości
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
42. Prowincja–centrum. Strategie mocy i słabości literatury peryferyjnej (Mickiewicz – Gombrowicz – Stasiuk)
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
43. Analiza kar nałożonych przez KNF na spółki notowane na GPW za nieprawidłowości w zakresie pomiaru utraty wartości aktywów
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
44. Podatek dochodowy a wybór formy prawnej działalności gospodarczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
45. Ocena transgranicznego ruchu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim na przykładzie Euroregionu Śląsk Cieszyński
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
46. Impact of the Global Financial Crisis on the Industry of Festival, Concert and Club Tourism in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
47. Wykorzystanie analizy skupień w procesach poznawczych stratyfikacji przedsiębiorstw transportowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
48. Proces wdrożenia planu mobilności dla obiektów generujących duży ruch
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
49. Perspektywy rozwoju social media marketingu w komunikacji z pacjentami 55+ w aspekcie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
50. Stymulacja czy destymulacja? Polityka podatkowa a aktywność gospodarcza
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
51. Analiza powiązań pomiędzy rynkami kapitałowymi wybranych krajów Grupy Wyszehradzkiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
52. Funkcja funduszy inwestycyjnych w finansowaniu rynku nieruchomości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
53. Forma opodatkowania działalności gospodarczej jako instrument optymalizacji podatkowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
54. Klasyfikacja statystyczna towarów a wybór stawki VAT dla produktów spożywczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
55. Wpływ klastrów turystycznych na innowacyjność gospodarki turystycznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
56. Upadłość strony umowy zlecenia
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
57. Zasady alokacji zysku do zagranicznego zakładu z uwzględnieniem kontekstu cen transferowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
58. Kryteria i procedura wyboru formy opodatkowania dochodów
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
59. Pomoc publiczna w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w portach morskich. Przykład Portu Szczecin
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
60. Pomiar naprężenia rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
61. Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w rolnictwie – wybrane problemy. Perspektywa międzynarodowa i Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
62. Modele rozwoju gospodarczego a poziom rozwoju społecznego i zamożności w małych państwach wyspiarskich na świecie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
63. Przemiany migracyjne i demograficzne nowego miasta na przełomie XX i XXI wieku – przykład Bornego Sulinowa
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Go to
64. Jezus Chrystus – centrum chrześcijańskiej wiary w świetle encykliki Lumen fidei
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Go to
65. Analiza porównywalności transakcji w dokumentacji cen transferowych a możliwości jej przeprowadzenia przez przedsiębiorcę
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
66. O utylitarystycznych założeniach nowożytnej nauki
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
67. Uwarunkowania prawne karier akademickich w Polsce międzywojennej (1918-1939)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
68. Pedagogiczny kontekst postrzegania człowieka starego i starości jako fazy życia przez kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
69. Organizacja i działalność merytoryczna innowacji edukacyjnych wprowadzanych w szkolnictwie wyższym na przykładzie Big-bandu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza WPA w Kaliszu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
70. Electronic resource “Electrotechnics” as a tool of students’ educational activity management
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
71. Agambenowska szczelina edukacyjna. Recenzja Tyson E. Levis, On Study: Giorgio Agamben and Educational Potentiality, Routlege 2013
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
72. Habitual Physical Activity in Adults Measured by Accelerometer in Compliance with Selected Health Recommendations
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Go to
73. Motives for Choosing Studies as Predictors of Career Plans of Tourism and Recreation Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Go to
74. Psychologia społeczna a materializm historyczny
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Go to
75. Samoocena kompetencji przedsiębiorczych i szacowane prawdopodobieństwo rozpoczęcia działalności gospodarczej a doświadczenia przedsiębiorcze w rodzinie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
76. Postalinowska „odwilż” i polski rok 1956. Komitet Wojewódzki PZPR w Szczecinie na tle wydarzeń w kraju (1953–1956)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
77. Ekonomiczne perspektywy funkcjonowania kolei wąskotorowych w Polsce jako atrakcji turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
78. Uczenie się przez oduczanie – modyfikowanie reprezentacji społecznych przyszłych nauczycieli
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
79. Poland's maritime policy - the past, a new approach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 128 2017 2017 Go to
80. Ocena zadowolenia pasażerów z jakości usług przewozowych komunikacji miejskiej na przykładzie PKM Jaworzno
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
81. Zniekształcenia koncepcji CSR w łańcuchu dostaw
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
82. Rola transportu morsko–rzecznego w europejskim systemie transportowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
83. The Economic Dimension of the Influence of Sectoral Exemptions on the Dynamics of the Differentiation of the Prices of Original Spare Parts for Engine Vehicles in Poland
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
84. Analiza jakości komunikacji w aglomeracji górnośląskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
85. Analiza wykorzystania czasu pracy kierowców
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
86. Możliwości wykorzystania środków publicznych w rozwoju działalności przeładunkowej małych portów morskich na przykładzie portu w Darłowie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
87. Analiza jakości usług transportowych świadczonych przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
88. Gleichgewichte auf den Transport-, Verkehrs- und Logistikmärkten
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
89. Inne strony początkowe
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
90. Critical Race Theory jako nurt amerykańskiej filozofii prawa
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Go to
91. Changes in Aerobic and Anaerobic Performance Capabilities Following Different Interval-Training Programs
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
92. Changes in Motor Skills of Children who Train Sports Swimming at the Initial Stage of School Education (in an Annual Training Cycle)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
93. Effect of Aqua Aerobics on Selected Somatic, Physiological and Aerobic Capacity Parameters in Postmenopausal Women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
94. The Assessment of the Occurrence of Benign Hypermobility Joint Syndrome in Physiotherapy Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
95. The Effects of a Six-week Plyometric Training Program on the Stiffness of Anterior and Posterior Muscles of the Lower Leg in Male Volleyball Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
96. The Influence of the 6-month Course of Nordic Walking on Patient with Parkinson's Disease - a Case Report
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
97. Design, Validation, and Reliability of Survey to Measure Knowledge of Nutrition, Weight Control and its Risks
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
98. Assessment of the Progress of Treatment Rehabilitation of Patients with Shoulder Joint Diseases
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
99. Spis treści
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
100. Mój Mistrz, Nauczyciel, Wychowawca
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
Page