Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2017
Forma opodatkowania działalności gospodarczej jako instrument optymalizacji podatkowej
(BUSINESS TAXATION FORM AS AN INSTRUMENT FOR TAX OPTIMIZATION)

Authors: Michał Sosnowski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Keywords: tax optimalisation income tax fiscal policy
Year of publication:2017
Page range:10 (141-150)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Abstract: Purpose – In this article, the author focuses on tax optimization issues in the context of choosing a form of income taxation. For this purpose, there were presented forms of income taxation available to natural persons in the Polish tax system. Design/methodology/approach – The article simulates the level of taxation for various forms of taxation, depending on the amount of income, costs, employment and kind of business activity. Findings – The conclusion is that a company which optimizes the level of taxes must, in financial planning, analyze the level of taxation based on the key parameters affecting its financial result, in particular its revenues and costs. Originality/value – The article states that only constant monitoring of business data enables an optimal and customized tax form that minimizes tax burden, and ipso facto maximizes the net profit.
Download file

Article file

Bibliography

1.Andel, N., Haller, H. (1980). Handbuch der Finanzwissenschaft. Tübingen: J.C.B. Mohr.
2.Bouvier, M. (2000). Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku. Warszawa: Wydawnictwo KiK.
3.Dymek, M. (2006). Optymalizacja podatkowa, czyli jak oszczędzić na podatku dochodowym od osób prawnych. Gdańsk: ODDK.
4.Głuchowski, J. (2006). Polskie prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
5.Gruziel, K. (2009). Istota i założenia optymalizacji podatkowej – wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 77, 175–186.
6.Kozłowska, H. (2011). Optymalizacja podatkowa przedsiębiorstwa w dobie kryzysu. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych.
7.Kudert, S., Jamroży, M. (2013). Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, wyd. 2. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Litwińczuk, H. (red.) (2008). Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. 1, wyd. 6. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Poszwa, M. (2007). Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Rozwiązania na lata 2007–2009. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
10.Wójtowicz, W. (2002). Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego. W: W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
11.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2012, poz. 361 z późn. zm.).
12.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.).
13.Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2180 z późn. zm.).