Search

Result: Found records: 10.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Forma opodatkowania działalności gospodarczej jako instrument optymalizacji podatkowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
2. Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
3. Wpływ polityki budżetowej na społeczno-gospodarczy rozwój Polski – retrospekcja i przyszłość
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
4. Sprawność fiskalna podatków dochodowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
5. Rola systemu podatkowego w procesie zwiększania innowacyjności polskich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
6. Sprawiedliwość opodatkowania a zjawisko szarej strefy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Go to
7. Czynniki utrudniające skuteczne oddziaływanie polityki fiskalnej na gospodarkę
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
8. Koordynacja polityk fiskalnych w Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
9. Przypadek Japonii – od cudu gospodarczego do granic eksperymentu pobudzania wzrostu gospodarczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Go to
10. Expenditure on public services in the countries of the European Union. Determinants of fiscal policy and public governance
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
Page