Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.38-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (38) 2017
Analiza jakości komunikacji w aglomeracji górnośląskiej
(Analysis of Upper Silesian Public Transportation Quality)

Authors: Aleksandra Lipka
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Michał Flaczyński
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Keywords: comparison KZK GOP MZK Tychy PKM Jaworzno service quality
Data publikacji całości:2017
Page range:9 (93-101)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to analyse opinions of KZK GOP passengers, PKM Jaworzno and MZK Tychy, on the quality of provided services related to public transportation. Answers were provided by handing questionnaires to passengers. A total of 1432 opinions concerning different aspects of mentioned companies functioning were acquired. PKM Jaworzno got the best mark in the survey, while KZK GOP turned out to be the worst. Nevertheless, each of the companies has its own flaws, which were described in this paper.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bagiński, J. (1994). Badania zdolności procesów, maszyn i narzędzi pomiarowych. Zarządzanie przez jakość. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
2.Diagnoza systemu transportu województwa śląskiego. Pobrane z: https://www.slaskie.pl/zalaczniki/2012/04/20/ 1334918251/1334918336.pdf. (2.02.2017).
3.Ferenc, K., Szpilko, D. (2013). Preferencje i częstotliwość podróżowania mieszkańców Białegostoku transportem kolejowym. Badanie pilotażowe. Economics and Management, 3, 49–63. 1 4,09 3,64 2,85 0 0,51 1,52 2,53 3,54 4,5 PKM Jaworzno MZK Tychy KZK GOP
4.Jackiewicz, J., Czech, P., Barcik J. (2010). Standardy jakości usług w komunikacji miejskiej – część 1. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport, 67, 55–65.
5.Ludność według województw. GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/ludnosc-wedlug-wojewodztw/. (2.02.2017).
6.Powierzchnia według województw. GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/powierzchnia-wedlug-wojewodztw. (3.02.2017).
7.Świderski, A. (2012). Problematyka jakości usług transportowych. Logistyka, 4, CD.
8.Witaszek, Z. (2007). Miejsce i rola sondaży w badaniu opinii społecznej. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, XL VIII, 4 (171), 141–162.
9.Zych-Lewandowska, M., Dobrzycka, A. (2016). Wybrane aspekty jakości usług publicznego transportu zbiorowego w Warszawie w opinii jego użytkowników. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 1 (4), 101–110.