Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (38) 2017

Year of publication:2017
# Title Page range Authors Actions
*

Inne strony początkowe


(Other starting pages)
4 (1-4) --- More
1.

Zniekształcenia koncepcji CSR w łańcuchu dostaw


(Determinants of Distortions of the SCR Concept in the Supply Chain)
7 (7-13) Marek Ciesielski More
2.

Gleichgewichte auf den Transport-, Verkehrs- und Logistikmärkten


(Equilibria in the Transport, Transport and Logistics Markets)
11 (15-25) Hermann Witte More
3.

Analiza wykorzystania czasu pracy kierowców


(Analizyng of Time Use by Drivers)
12 (27-38) Edmund Lorencowicz, Rafał Jarmuł, Milan Koszel, Artur Przywara More
4.

Rola transportu morsko–rzecznego w europejskim systemie transportowym


(Role of Sea-River Transport in the European Transport System)
8 (39-46) Emilia Kuciaba More
5.

Możliwości wykorzystania środków publicznych w rozwoju działalności przeładunkowej małych portów morskich na przykładzie portu w Darłowie


(The Possibles Use of Public Funds in the Development the Activities of the Transhipment of Small Seaports for Example of Port in Darłowo)
15 (47-61) Piotr Nowaczyk More
6.

The Economic Dimension of the Influence of Sectoral Exemptions on the Dynamics of the Differentiation of the Prices of Original Spare Parts for Engine Vehicles in Poland

10 (63-72) Wojciech Lewicki More
7.

Ocena zadowolenia pasażerów z jakości usług przewozowych komunikacji miejskiej na przykładzie PKM Jaworzno


(Assessment of Passengers’ Satisfaction With the Quality of Urban Transport Services on the Example of PKM Jaworzno)
19 (73-91) Ewa Brożyna More
8.

Analiza jakości komunikacji w aglomeracji górnośląskiej


(Analysis of Upper Silesian Public Transportation Quality)
9 (93-101) Aleksandra Lipka, Michał Flaczyński More
9.

Analiza jakości usług transportowych świadczonych przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego


(Analysis of the Quality of Transport Services Provided by the KZK GOP)
8 (103-110) Magdalena Pasternak More