Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.38-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (38) 2017
Analiza jakości usług transportowych świadczonych przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
(Analysis of the Quality of Transport Services Provided by the KZK GOP)

Authors: Magdalena Pasternak
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Keywords: KZK GOP public transport service quality
Data publikacji całości:2017
Page range:8 (103-110)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article presents the results of research on the satisfaction of passengers using transport services provided by KZK GOP – from polish language – Communal Communications Association of the Upper Silesian Industrial District, in which the author participated. The aim of the article is to present the opinion of the examined group of passengers about the degree of satisfaction with the use of public transport services offered by KZK GOP. Passenger satisfaction has been checked using the diagnostic survey method. The survey involved 987 respondents who were asked questions on various levels of KZK GOP functioning. The overall quality of KZK GOP’s public transport quality was not good. The article provides detailed study of results in terms of 6 issues: safety, tickets, ŚKUP cards, travel comfort, KZK GOP employees and information system.
Download file

Article file

Bibliography

1.Badania naukowe dotyczące stopnia zadowolenia pasażerów korzystających z usług transportowych świadczonych przez KZK GOP – Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (2016). Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
2.Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego (2013). Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
3.KZK GOP (2011). Pobrano z: http://www.kzkgop.com.pl/strony/p-1-geneza.html. (15.02.2017).
4.KZK GOP (2012). Pobrano z: http://www.kzkgop.com.pl/informacje/p-1-wszystko-o-slaskiej-karcie-uslug-publicznych.html.(15.02.2017).
5.KZK GOP (2016). Pobrano z: http://www.kzkgop.com.pl/strony/p-1-cennik-oplat.html. (15.02.2017).
6.Małek, P. (1997). Ekonomika transportu. Warszawa: PWE.
7.Tarski, I. (1993). Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego. Warszawa: PWE.