Search

Result: Found records: 6.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. UWARUNKOWANIA POSTAW KLIENTÓW WOBEC USŁUGI- PODEJŚCIE ORGANIZACJI A KLIENTOCENTRYCZNOŚĆ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
2. Ocena wiedzy klientów na temat akredytacji na przykładzie placówki zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
3. Analiza jakości komunikacji w aglomeracji górnośląskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
4. Analiza jakości usług transportowych świadczonych przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
5. Internal audit as a tool for quality control of customer service – case study
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
6. Study of the quality of services on the example of the selected chain of discount stores
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
Page