Search

Result: Found records: 22.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Kryteria wyboru produktu i miejsca zakupu przy korzystaniu z porównywarki cenowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
2. Analiza porównawcza przeglądarek internetowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
3. Meaning and function of the Sign of Jonah in Matthew 12:38-42 and 16:1-4
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
4. Międzysektorowe porównanie stóp zwrotu na GPW w Warszawie za pomocą modeli dla zmiennych jakościowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
5. AGGREGATE RELATIVE DEPRIVATION AND MACROECONOMIC IMBALANCES IN THE EURO AREA- A FIRST LOOK
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
6. Einige Fragen der Pro-drop-Konfigurationen im Jiddischen mit syntaktischen Merkmalen des Deutschen und Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
7. The Workers of the Eleventh Hour. Philology, Comparative Studies, and Living-Together
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
8. Nowa komparatystyka i comparatisme quand même
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
9. Analiza jakości komunikacji w aglomeracji górnośląskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
10. Metafora i jej rola w portretowaniu postaci w Źwierzyńcu Mikołaja Reja
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Go to
11. Przydatność danych pochodzących z rachunkowości w analizach benchmarkingowych szpitala
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
12. Polska i Słowacja jako miejsca lokowania centrów usług wspólnych – analiza porównawcza
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
13. Wskaźniki sektorowe w spółkach giełdowych za okres 2013–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
14. Porównania w powieści Matka Makryna Jacka Dehnela – ogólna charakterystyka struktury i semantyki
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Go to
15. Zróżnicowanie struktury kapitału oraz jej determinant w spółkach kapitałowych według wybranych działów klasyfikacji NAICS
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
16. Porównania z komponentem florystycznym w twórczości Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Go to
17. Badanie podobieństwa powiatów województwa zachodniopomorskiego względem centrów rozwoju – ujęcie dynamiczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
18. Struktura popytu i podaży nieruchomości mieszkaniowych w Szczecinie w 2016 roku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
19. Analiza kompletności danych z rejestru cen i wartości na przykładzie powiatu kołobrzeskiego i koszalińskiego w latach 2010–2017
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Go to
20. Der Arbeitsvertrag auf Deutsch und auf Polnisch – Eine Analyse ausgewählter Aspekte auf rechtswissenschaftlicher und sprachlicher Ebene
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Go to
21. The Unbearable Postcoloniality of Non-Being: Specters of History and the Scars They Trace
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Go to
22. Die polnische Präposition 'na' in der Rechtssprache und ihre Entsprechungen im Deutschen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Go to
Page