Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2017
Klasyfikacja statystyczna towarów a wybór stawki VAT dla produktów spożywczych
(STATISTICAL CLASSIFICATION OF GOODS AND THE CHOICE OF THE VAT RATE FOR FOOD PRODUCTS)

Authors: Lidia Peretiatkowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów Publicznych

Michał Wojtas
Keywords: statistical classification VAT rates VAT
Year of publication:2017
Page range:10 (67-76)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Abstract: Purpose – The purpose of the article is to characterize selected elements of the classification of goods and services and its consequences for the taxation of VAT products. Design/Methodology/approach – Study of subject literature, jurisprudence and analysis of law. Findings – The analysis shows the tax implications of the choice of the VAT rate on food products based on the statistical classification. Originality/value –Article presents cognitive values in relation to the problem of settling VAT on food products.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartosiewicz, A. (2017). VAT. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Brzeziński, B., Morawski, W. (red.) (2017). Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń. Edycja 2015. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Dyrektywa 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 347/1).
4.Opinia rzecznika generalnego przedstawiona w dniu 8 lipca 2004 r. w sprawach połączonych C-453/02 i C-462/02.
5.Postanowienie NSA z dnia 16 czerwca 2016 r., sygn. akt I FSK 2078/14.
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U z 2015 poz.1676).
7.Strzelec, D. (2015). Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Uchwała NSA z dnia 14 marca 2011 r. sygn. akt II FPS 8/10.
9.Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2016 poz.710, t.j. ze zm.).
10.Wyrok NSA z dnia 25 czerwca 2003 r., sygn. akt I SA/Ka 1419/02.
11.Wyrok NSA z dnia 3 lutego 2011 r., sygn. akt I FSK 201/10.
12.Wyrok NSA z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. akt I FSK 226/13.
13.Wyrok NSA z dnia 1 czerwca 2015 r., sygn. akt I FSK 744/14.
14.Wyrok NSA z dnia 25 listopada 2016 r., sygn. akt I FSK 843/14.
15.Wyrok NSA z dnia 22 marca 2017 r., sygn. akt I FSK 1153/15.
16.Wyrok TK z dnia 3 kwietnia 2001 r., sygn. akt K 32/99.
17.Wyrok TSUE z dnia 27 lutego 1980 r., sygn. akt C-171/78.
18.Wyrok TSUE z dnia 27 lutego 1980 r., sygn. akt C-168/78.
19.Wyrok TSUE z dnia 12 lipca 1983 r., sygn. akt C-170/68.
20.Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 21 października 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 651/15.
21.Wyrok WSA w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt I SA/Lu 1090/14.
22.Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 2083/14.
23.Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 lipca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3864/14.
24.Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 lutego 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 833/15.
25.Zubrzycki, J. (2011). Leksykon VAT, t. 2. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.