Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-16
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2017
Zasady alokacji zysku do zagranicznego zakładu z uwzględnieniem kontekstu cen transferowych
(PRINCIPLES OF ALLOCATING PROFIT TO A PERMANENT ESTABLISHMENT TAKING INTO ACCOUNT THE CONTEXT OF TRANSFER PRICING)

Authors: Lidia Peretiatkowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów Publicznych

Michał Wojtas
Keywords: permanent establishment international tax planning transfer pricing
Year of publication:2017
Page range:8 (181-188)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Abstract: Purpose – The purpose of the article is to present tax consequences of the attribution profits to the permanent establishment in the context of transfer pricing Design/Methodology/approach – Study of subject literature, jurisprudence and analysis of law. Findings – The analysis shows the problem areas related to the taxation of the permanent establishment’s income, as a result of allocation of profits to the permanent establishment Originality/value – The article presents relation between the allocation of profits to the permanent establishment regulated by the OECD MTC and the principles of preparation od transfer pricing documentation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bany, K. (2016). Modelowa konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Wersja skrócona. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Bany, K. (2012). Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Jamroży, M. (2012). Rozliczanie strat zagranicznego zakładu w państwie rezydencji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 323–334.
4.Lipniewicz, R. (2017). Podatkowy zakład zagraniczny, Koncepcja i funkcjonowanie. Warszawa. Wolters Kluwer.
5.Nykiel, W., Zalasiński, A. (red.) (2014). Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.OECD (2010). 2010 report on the attribution of profits to permanent establishments.