Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.1-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2016 (19)
Uczenie się przez oduczanie – modyfikowanie reprezentacji społecznych przyszłych nauczycieli

Authors: Zuzanna Zbróg
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Keywords: social representations learning to unlearn students-future teachers
Year of publication:2016
Page range:14 (95-108)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the basic assumptions of the social representations theoryand analyses the ways of transformations of social representations in courseof the process of learning to unlearn. In author’s own research the concept ofthree levels of ruptures with the previous believes, images and experiences wasapplied. Attention was paid to the fact that the qualitative change in the educationof the future academic teachers depends on the engagement of academicteachers into the modification of social representations of the profession of theteacher in students. The change in social representations requires also the groupcooperation during the joint research and activities. This creates a good basis forthe future cooperation of teachers and shows how to use reflexivity in practice.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bąbel P., Samoobserwacja – własne zachowanie jako źródło wiedzy o sobie, w: A. Niedźwieńska, J. Neckar (red.), Poznaj samego siebie, Warszawa 2009
2.Bourdieu P., Męska dominacja, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2004
3.Grzesiak-Feldman M, Tożsamościowe uwarunkowania posługiwania się stereotypami, Wydawnictwo UW, Warszawa 2006.
4.Klus-Stańska D., Konstruowanie wiedzy pedagogicznej studentów: bariery, pułapki, tropy, W:  Akademickie kształcenie pedagogów w procesie zmiany. Perspektywy teoretyczne i doświadczenia absolwentów, red. J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, Impuls, Kraków 2015.
5.Kwiatkowska H., Pedeutologia, WPiA, Warszawa 2008
6.Mias Ch., Training and Ruptures, [w:] M. Chaib, B. Danermark, S. Selander (red.), Education, Professionalization and Social Representations. On the Transformation of Social Knowledge, London: Routledge, 2011
7.Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki wydawana pod patronatem KBN PAN, Impuls, Kraków; Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, red. M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska, Impuls, Kraków 2013; B. Śliwerski, Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP, WAiP, Warszawa 2009.
8.Sajdak A., Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich, Impuls, Kraków 2013
9.Śliwerski B., Diagnoza uspołecznienia szkolnictwa publicznego III RP w gorsecie centralizmu, Impuls, Kraków 2013; B. Śliwerski, Edukacja (w)polityce. Polityka (w)edukacji, Impuls, Kraków 2015.
10.Moscovici S., Why a Theory of Social Representations? W: Representations of the Social, (red.) K. Deaux, G. Philogéne, Blackwell Publishers, Oxford, 2001.
11.Zbróg Z., Czy możliwa jest nauczycielska autonomia? – rozważania na podstawie koncepcji T. Kocowskiego i myśli M. Foucaulta, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 3, 2007.