Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2016 (19)

Year of publication:2016
# Title Page range Authors Actions
1.

Autorytaryzm akademicki, jego źródła, przejawy i (niektóre) konsekwencje; perspektywa realizmu krytycznego

12 (11-22) Maria Czerepaniak-Walczak More
2.

Dynamika „wnętrze/zewnętrze” a „bycie obok” w kontekście nie-edukacji wyższej


(THE DYNAMICS OF “INSIDE/OUTSIDE” AND “BEING BESIDE” IN THE CONTEXT OF HIGHER NON-EDUCATION)
28 (23-50) Oskar Szwabowski More
3.

Postawa skromności – czynnik dynamizujący rozwój naukowy

17 (51-67) Alicja Żywczok More
4.

Doktoranci w szczelinach akademickości

26 (69-94) Ryszarda Cierzniewska More
5.

Uczenie się przez oduczanie – modyfikowanie reprezentacji społecznych przyszłych nauczycieli

14 (95-108) Zuzanna Zbróg More
6.

Studenci oszukują system, czy system oszukuje studentów? Perspektywy uczciwości wśród studentów na przykładzie zjawiska plagiaryzmu

12 (111-122) Monika Łozińska More
7.

Umiejętności uczenia się studentów pedagogiki.

18 (125-142) Magdalena Sasin More
8.

Funkcjonowanie w szkole wyższej studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się


(FUNCTIONING OF STUDENTS WITH SPECIFIC LEARNING DIFFICULTIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION)
10 (143-152) Izabela Pietrowska More
9.

Psychologiczny portret studenta Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

14 (154-167) Monika Guszkowska, Anna Kuk, Adriana Zagórska-Pachucka, Katarzyna Skwarek More
10.

Sztuka w Naturze – Natura w Sztuce – projekt integracji międzyprzedmiotowej w edukacji początkowej

14 (169-182) Justyna Truskolaska, Nasturcja Toruj, Magdalena Łuka More
11.

Recenzja książki Michaeli Brohm i Wolfganga Endresa Positive Psychologie in der Schule. Die „Glücksrevolution” im Schulalltag, Beltz, Weinheim–Basel 2015, ss. 191

9 (185-193) Jadwiga Szymaniak More
12.

Sprawozdanie z Kongresu Pedagogicznego (Wolfsburg 2015)

8 (195-202) Jadwiga Szymaniak More