Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/2 2016
ORGANIZACJA A WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE PGT HEALTHCARE
(Organization and future challanges – knowledge management based on the PGT Healtcare Project)

Authors: Michał Nitka
Teva
Keywords: knowledge management organizational learning growth strategy
Year of publication:2016
Page range:10 (209-218)
Klasyfikacja JEL: M10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Contemporary market challenges force companies to explore new methods of business activities and discover alternative ways of building competitive advantage. Knowledge management, organizational learning and agile organization represent well-known path of thinking. PGT Healthcare project – a strategic alliance between multinational companies (Teva and Proctr&Gamble) is a rare example. The main aim of the project was to exchange market knowledge (tacit and explicit) between both parties. The purpose of the paper is to examine and identify benefits and barriers in knowledge management process as the key element of building competitive advantage process.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ambler, T. (1999). Innovation Metrics. London: London Business School.
2.Ansoff, H.I. (1985). Zarządzanie strategiczne. Warszawa: PWE.
3.Argyris, C. (1977). Double-loop learning in organizations, Harvard Business Review, 55.
4.Aniszewska, G. (2007). Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Warszawa: PWE.
5.Brockbank, W., Urlich, D. (2013). Tworzenie wartości przez dział HR. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
6.Cravens, D.W., Piercy, N.F. (2013). Strategic Marketing. New York: McGraw Hill.
7.Deshpande, R. (2001). From Market Research Use to Market Knowledge Management, Thousand Oaks (CA): Sage Publication.
8.Drucker, P.F. (1968). The Age of Discontinuity – Guidelines to Our Changing Society. New York: Harper & Row.
9.Godin, S. (2007). Wielkie Muuu. Nie musisz być perfekcyjny. Gliwice: One Press.
10.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2006). Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies: How to Apply the Balanced Scorecard to Corporate Strategy. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press Publishing Corporation.
11.Kostera, M., Śliwa, M. (2012). Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
12.Kozielski, R. (2012). Biznes nowych możliwości. Czterolistna koniczyna – nowy paradygmat biznesu. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
13.Płoszajski, P. (2005). Przerażony kameleon – eseje o przyszłości zarządzania. Warszawa: Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH.
14.Senge, P. (1993). The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization. London: Random House Business.
15.Trzcieliński, S. (2011). Przedsiębiorstwo zwinne. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.