Search

Result: Found records: 38.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Jednolity Plik Kontrolny - korzyści i koszty cyfryzacji w MSP
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
2. Korzyści świadczenia usług finansowo-księgowych w MSP województwa kujawsko-pomorskiego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
3. Schwerpunkte und Unterschiede bei CSR-Regelwerken. Eine Analyse bekannter Leitlinien zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Go to
4. Wpływ jednolitego pliku kontrolnego na system rachunkowości przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
5. Odroczony podatek dochodowy w umowach leasingowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
6. Wykorzystanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych w Polsce w procesie fundraisingu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
7. Problematyka pomiaru efektywności zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym w rachunkowości instrumentów pochodnych w świetle wprowadzenia MSSF 9
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
8. Rachunek odpowiedzialności w grupach kapitałowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
9. Szczupła rachunkowość zarządcza - zalecany standard czy dedykowane rozwiązanie?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
10. Triangulacja w badaniach rachunkowości zarządczej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
11. Analiza porównywalności transakcji w dokumentacji cen transferowych a możliwości jej przeprowadzenia przez przedsiębiorcę
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
12. Wybrane zagadnienia identyfikacji, wyceny i kalkulacji kosztów produkcji biopaliw trzeciej generacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
13. Specyficzne uwarunkowania sprawozdawczości finansowej stowarzyszeń
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
14. Preparation of Accounting Specialists in Paneveżys University of Applied Sciences
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
15. Stosowanie cen wewnętrznych w rozliczaniu wydziałów działalności pomocniczej przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
16. Bioróżnorodność w sprawozdaniu finansowym na przykładzie uprawy łubinu żółtego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
17. Ujęcie informacji o kapitale intelektualnym w sprawozdaniach przedsiębiorstw sektora informatycznego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
18. Przestrzeganie zasad etycznych w rachunkowości. Samoocena pracowników działów finansowo-księgowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
19. Polityka personalna w sprawozdawczości niefi nansowej spółek giełdowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
20. Koszty finansowania dłużnego w rachunku dochodu podatkowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
21. Rola sprawozdań finansowych w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa w świetle założeń koncepcyjnych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
22. Measuring problems and performance assessing in the capital group
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
23. Istotne czynniki wspomagające decyzję o wdrożeniu przedsięwzięcia rozwojowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
24. Ewolucja zakresu odpowiedzialności księgowych w Rosji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
25. Obszary zastosowań benchmarkingu w zakładzie gospodarowania odpadami
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
26. Rachunkowość w procesie zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach w Polsce i na Ukrainie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
27. Dochód całkowity jako kategoria rachunkowości - artykuł dyskusyjny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
28. Kokpity menedżerskie i Business Intelligence w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
29. The quality of information about business combinations under common control (BCUCC) disclosed under International Financial Reporting Standards (IFRS)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
30. Rachunkowość kreatywna - dobra czy zła?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
31. Czy zawód księgowego jest prestiżowy? Portrety księgowych w Polsce i w Rumunii
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
32. Wybrane zagadnienia harmonizacji podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
33. Behawioralne implikacje wdrożenia i stosowania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
34. Accounting problems in e-commerce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
35. The challenges of facultative accounting system in the state forests
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
36. Sensitivity Analysis in Business Risk Assessment in Practice of Polish Companies
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Go to
37. Issues Related to the Flow of Receivables and Liabilities versus Code of Ethics in Business in Shared Service Centres Exemplified with a Case Study
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Go to
38. The Book of Revenue and Costs – Evolution of the Simplified Form of Record
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Go to
Page