Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 2 (43) 2016
Korzyści świadczenia usług finansowo-księgowych w MSP województwa kujawsko-pomorskiego
(Benefits from the Use of Financial and Accounting Services the SMEs Sector of the Kujawsko-Pomorskie)

Authors: Jolanta Wiśniewska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Keywords: accounting services financial services outsourcing small and medium enterprises
Year of publication:2016
Page range:12 (193-204)
Klasyfikacja JEL: M40 M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

An increasing number of companies outsource their financial and accounting tasks with a view to obtaining the benefits resulting from achieving a greater efficiency and effectiveness of operations. Contracting out financial and accounting functions to specialist companies brings not only cost savings, but gives access to the knowledge and skills of highly qualified personnel. At present, an increasing development of the outsourcing of financial and accounting functions can be observed. Companies outsource these functions fully or use some of selected areas only. The objective of the article is to present the results obtained by companies of the SMEs sector in the kujawsko-pomorskie province from the use of professional financial and accounting services. The research conducted found that the most common area used in the outsourcing of financial and accounting functions is bookkeeping. Planning and preparation of accounting records and financial reporting are on a par with bookkeeping. As a result of entrusting tasks to specialist companies in the field of finance and accounting, businesses gain a number of benefits in every area of its operations.
Download file

Article file

Bibliography

1.Chrościcka, A., Płachecki, T., Stasiowski, J. (2010). Raport Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim. Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2.Ignatiuk, S. (2011). Wpływ przedsiębiorstw z sektora MSP na rozwój gospodarczy północno-wschodniego regionu kraju. Economy and Management, 2, 7–20.
3.Judkowiak, A. (2012). Istota i zakres organizacji rachunkowości. W: K. Winiarska (red.), Organizacja rachunkowości. Warszawa: PWE.
4.Kiziukiewicz, T. (2002). Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
5.KPMG (2015). Polska – Nowoczesne Centrum Usług Biznesowych w Centrum Europy. Warszawa. Pobrano z: https://www.kpmg.com/PL/pl (25.11.2015).
6.Kuźma, M. (2015). Czym jest i na czym polega outsourcing. Pobrane z: http://www.firma. egospodarka.pl/12027,Czym-jest-i-na-czym-polega-outsourcing,2,47,1.html (31.01.2015).
7.Łapiński, J., Nieć, M., Rzeźnik, G., Węcławska, D. (2015). Przedsiębiorczość i perspektywy rozwojowe sektora MSP w Polsce. W: A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014 (13–53). Warszawa: PARP. Pobrane z: http://badania.parp.gov.pl/images/badania/ ROSS_2013_2014.pdf (27.11.2015).
8.Martyniuk-Kwiatkowska, O. (2009). Wykorzystanie danych sprawozdawczości finansowej w ocenie działalności małych przedsiębiorstw. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 48 (104), 113–124.
9.Michael, A. (2015). Czy to już czas na outsourcing? Rachunkowość, 7, 74–76.
10.Nwobu, O., Faboyede, S.O., Onwuelingo, A.T. (2015). The Role of Accounting Services in Small and Medium Scale Businesses in Nigeria. Journal of Accounting – Business & Management, 22 (1), 55–63.
11.Power, M.J., Desouza, K., Bonifazi, C. (2010). Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk. Warszawa: MT Biznes sp. z o.o.
12.Raluca, S. (2015). Outsourcing accounting – benefits and limits in the current economic environment in Romania. Studies in Business & Economics, 123–127.
13.Słownik języka polskiego PWN. Pobrane z: http://sjp.pwn.pl/szukaj/outsourcing.html (1.02.2015).
14.Trocki, M. (2001). Outsourcing. Warszawa: PWE.
15.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330, tekst jedn. z późn. zm.
16.Wojciechowski, M. (2015). Outsourcing – co to takiego? Pobrane z: http://www.egospodar-ka.pl /5805,Outsourcing-co-to-takiego,2,20,2.html (31.01.2015).
17.Zieliński, J. (2015). Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości w małej firmie. Pobrane z: http://abc.online.wolterskluwer.pl (2015.02.12).