Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/2-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 133 (2) 2018
Issues Related to the Flow of Receivables and Liabilities versus Code of Ethics in Business in Shared Service Centres Exemplified with a Case Study

Authors: Artur Bielan
University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services

Marcin Sobieraj
University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services
Keywords: shared service finance code of ethics liabilities receivables
Data publikacji całości:2018-12-10
Page range:13 (71-83)
Klasyfikacja JEL: F30 F65 M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

An increase in investments in the modern shared services sector has been noticeable for over a decade. The article presents the current market situation in the West Pomeranian Voivodeship in the shared services sector; it shows the city of Szczecin against other locations in Poland. It describes the flow of receivables and liabilities and non-ethical behaviour. It presents typical areas of activity in the modern shared services sector and presents examples of relationships based on a case study between a parent company and a daughter company. The presented problems may be the basis for the implementation of certain improvements in the methods of measuring key performance indicators in order to improve the achieved results.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
2.Blowfield, M., Murray, A. (2008). Corporate Responsibility: A Critical Introduction. New York: Oxford University Press.
3.Bowen, H. (1953). Social responsibility of the businessman. New York: Harper and Row.
4.DeMartino, G.F., McCloskey, D.N. (2016). Oxford Handbook of Professional Economic Ethics. Oxford: Oxford University Press.
5.Duliniec, A. (2011). Finansowanie przedsiębiorstwa. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
6.Gasparski, W. (2017). Biznes, Etyka, Odpowiedzialność. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Grzybowski, M. (2004). Firma odpowiedzialna społecznie. Filozofia przedsiębiorstwa XXI wieku. In: T. Kamiński, W. Pomykało (eds.), Społeczna odpowiedzialność współczesnego marketingu (pp. 34–47). Warsaw: Fundacja Innowacja.
8.Håøy, G. Technology for meeting global challenges. Sustainability Strategy Kongsberg – 2018–2022. Retrieved from: www.kongsberg.com (29.08.2018).
9.Iatridis, K. (2011). The Influence of Corporate Social Responsibility on Business Practice: The Case of International Certifiable Management Standards. Preston: University of Central Lancashire.
10.Kotler, P., Lee, N. (2004). Corporate Social responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause. New York: John Wiley & Sons.
11.Littrell, M., Dickson, M. (1999). Social Responsibility in the Global Market, London: Sage.
12.Margolis, J., Walsh, J. (2001). People and profits? The search for a link between a company’s social and financial performance, New York: Erlbaum, Mahwah.
13.Majchrzycka Guzowska, A. (2011). Finanse i prawo finansowe. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Orlen.pl (2018). Odpowiedzialny biznes. Retrieved from: www.orlen.pl (24.08.2018).
15.Pfaff, J. (2013). Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Philips.com (2019). Substantibility. Retrieved from: www.phillips.com (19.02.2019).
17.Podstawka, M. (red.) (2010). Finanse. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Porada-Rochoń, M. (2011). Wiedza i świadomość na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie zachodniopomorskim – wyniki badań. In: Porada-Rochoń, M. (ed.), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyraz reorientacji działania współczesnych firm (pp. 11–24). Szczecin: Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina.
19.Stachowiak-Kudła, M. (2014). Wartościowanie decyzji publicznych metodą konsultacji z interesariuszami. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego.
20.Vestas.com. Corporate social responsibility. Retrieved from: www.vestas.com (23.08.2018).
21.Voss, G. (2016). Kształtowanie norm etycznych a odpowiedzialność zawodowa. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
22.Wells, J.T. (2006). Nadużycia w firmach, Vademecum, zapobieganie i wykrywanie. Warsaw: Lexis Nexis.
23.Willmott, M. (2001). Citizen Brands: Putting Society at the Heart of Your Business. Chichester: John Wiley & Sons.
24.Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2017. Retrieved from: www.g3.gazetaprawna.pl (06.07.2018).
25.Żemigała, M. (2013). Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle analiz bibliometrycznych i opinii pracowników na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.