Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-24
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Kompetencje menedżera podmiotu leczniczego
(Competences of the Healthcare Entity Manager)

Authors: Eliza Dąbrowska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Monika Matecka
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jolanta Sielska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Keywords: medical services patient orientation psychosocial competences health care entity competences of the manager
Year of publication:2015
Page range:12 (293-304)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this paper is to show the importance of the hard and soft skills in relation to the need to acquire and keep the client of the medical services - the patient. Functioning in the role of the healthcare entity manager is connected with rational and effective management of the entrusted resources – human, physical and financial resources. In the healthcare sector, the social aims are set above the economic ones and this leads to conflicts (for example, in a situation when the manager cannot make the decision to close down an unprofitable department because there are no departments of the same profile for many miles. As a consequence, the citizens of the area would be left without access to certain healthcare services). Because of this, knowledge of economics and management itself does not guarantee that the manager of the healthcare entity will be viewed as a person building an institution with the primary aim of providing help and healthcare on a high level for the patients. Consequently, the manager should know the mechanisms which rule the healthcare services market as well as the basic marketing strategies. However, to turn the prepared marketing concepts into reality at the healthcare entity, one has to consider that psychosocial competences play a big part. These competences facilitate the introduction of the integrated marketing communication system which is conducive to the employees’ identification with the organization and its aims.
Download file

Article file

Bibliography

1.Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
2.Borkowski J., Podstawy psychologii społecznej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
3.Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
4.Heszen I., Psychologia stresu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
5.Kalbarczyk A., Starszy pan to był kiedyś, „Marketing w Praktyce” 2013, nr 11.
6.Kmiotek K., Piecuch T., Zachowania organizacyjne. Teoria i przykłady, Difin, Warszawa 2012.
7.Kozielski R., Nadciąga „silver tsunami”, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 8.
8.Mirowski K., Cel: złoty klient, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 10.
9.Mojs E., Głowacka M.D., Samoocena a nabywanie kompetencji menedżerskich, w: Prawo i psychologia w ochronie zdrowia, red. M.D. Głowacka, E. Mojs, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
10.Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Osobowość. Stres a zdrowie, Difin, Warszawa 2010.
11.Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
12.Pająk K., Zduniak A., Kierownik w XXI wieku. Determinanty psychospołeczne sukcesu, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa–Poznań 2003.
13.Smółka P., Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, a Wolters Kluwer business, Kraków, 2008.
14.Urbaniak M., Pachciarz A., Aspekty prawne pozycji dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w: Prawo i administracja, t. 7, red. K. Wojtczak, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu, Piła 2008.
15.Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU z 2000, nr 94, poz. 1037.
16.Ustawa z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU z 2003, nr 60, poz. 535.
17.Worobjow L., Rozważania nad komunikacją marketingową w marketingu wewnętrznym i zewnętrznym, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Sz
18.Zajkowska M., Komunikacja wewnętrzna jako element systemu zintegrowanej komunikacji marketingowej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersyt