European Journal of Service Management

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2017.22-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / Vol. 22, 2/2017
Relational capital in the context of internationalization

Authors: Joanna Żukowska
Warsaw School of Economics

Hieronim Jędrzejewski
Warsaw School of Economics
Keywords: relational capital internationalization distance enterprise human capital
Year of publication:2017
Page range:7 (61-67)
Klasyfikacja JEL: A13 J24 O33 P13 Q30
Cited-by (Crossref) ?:

Additional information

.

Abstract

Relational capital is a topic which has drawn a growing interest throughout the recent years. Its value is appreciated more and more frequently due to its positive impact on enterprises, with particular attention paid to internationalization. The purpose of this paper is to present the issues of relational capital in the context of internationalization. The paper will emphasize the issue of relational capital and internationalization. Furthermore, the question of distance as a term in building enterprise’s relational capital as well as its stakeholders will be considered herein. The statistics of internationalization publication will also be presented
Download file

Article file

Bibliography

1.Barão, A., Rodrigues da Silva, A. (2012). Handbook of Research on Enterprise 2.0: Technological, Social, and Organizational Dimensions: IGI Global.
2.Barney, J.B. (2001). Is the resource-based “view” a useful perspective for strategic management research? Yes. Academy of Management Review 26 (1), pp. 41-56.
3.Bartlett, C.A., Ghoshal, S. (1989). Managing Across Borders: The Transnational Solution. Boston: Harvard Business School Press.
4.Berry, H., Guillén, M.F., Zhou, N. (2010) An institutional approach to cross-national distance. Journal of International Business Studies,. 41 (9), pp. 1460–1680.
5.Costa, E., Soares, A.L., Sousa, J.P. (2016). Information, knowledge and collaboration management in the internationalization of SMEs: A systematic literature review. International Journal of Information Management.36, pp. 557–569.
6.Czuba, T., Szczepaniec, M., Jurkiewicz, T. (2012). Kapitał relacyjny a wyniki ekonomiczne małych i średnich firm w Polsce. Wyzwania gospodarki globalnej. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 31(2), pp. 194-212.
7.García-Merino, J. D., García-Zambrano, L., Rodriguez-Castellanos, A. (2014). Impact of Relational Capital on Business Value. Journal Of Information & Knowledge Management. 13(1), pp. 1-8.
8.Ghemawat, P. (2001). Distance still matters: The hard reality of global expansion. Harvard Business Review. 79 (8), pp. 137–147.
9.Gorynia, M., Jankowska, B. (2007). Teorie internacjonalizacji, Gospodarka Narodowa. 10, pp. 21-44.
10.Hitt, M., Bierman, L., Uhlenbruck, K., Shimizu, K. (2006). The Importance of Resources in the Internationalization of Professional Service Firms: The Good, the Bad and the Ugly. The Academy of Management Journal. 49(6), pp. 1137-1157.
11.Johanson, J., Wiedersheim-Paul, F. (1975). The Internationalization of the Firm: Four Swedish Cases. Journal of Management Studies. 12(3), pp. .305-323.
12.Johanson, J., Vahlne, J.E. (1977). The Internationalization Process of the Firm: a Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments. Journal of International Business Studies. 8(1), pp. 23-32.
13.McKeever, E., Anderson, A.J.(2014). Entrepreneurship and mutuality: social capital in processes and practices. Entrepreneurship & Regional Development. 26(5), pp. 453–477.
14.Miocevic, D. (2016). The antecedents of relational capital in key exporter-importer relationships. An institutional perspective. International Marketing Review. 33 (2), pp. 196-218.
15.Perechuda, K., Chomiak-Orsa, I. (2013). Znaczenie kapitału relacyjnego we współczesnych koncepcjach zarządzania, Biblioteka Nauki, Zarządzanie i Finanse. 4(2).
16.Przybylska, N. (2015). Rozwój kapitału relacyjnego poprzez wykorzystanie platform internetowych Web 2.0. Współczesne Problemy Ekonomiczne. 11, pp. 217-226.
17.Scott, W.R. (1995). Institutions and Organizations: Theory and Research. Thousand Oaks.
18.Walecka, A. (2016). Kapitał relacyjny przedsiębiorstw w kryzysie. Prace Naukowe Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 422, pp. 158-172.
19.Walecka A. (2016). Kapitał relacyjny przedsiębiorstw w kryzysie (Enterprises relational capital in crisis). Prace Naukowe Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 422, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
20.Wąsowska, A., Ciszewska-Mlinaric M. (2009). Znaczenie dystansu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Management and Business Administration. Central Europe. 6 (119), pp. 3-22.
21.Wąsowska, W. (2009). Umiędzynarodowienie firm z krajów rozwijających się – rola sieci społecznych, in: M. Cisek (ed.), Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce. Warszawa: EMKA.
22.Welbourne, T.M., Pardo-del-VAL, M. (2009). Relational Capital: Strategic Advantage for Small and Medium-Size Enterprises (SMEs) Through Negotiation and Collaboration. Group Decision and Negotiation.18(5), pp. 483–497.