Search

Result: Found records: 22.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Podejście sieciowe w zarzadzaniu przedsiębiorstwem na rynkach zagranicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
2. Umiędzynarodowienie komunikacji uczelni w wirtualnej przestrzeni
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
3. Koncepcja zarządzania internacjonalizacją małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
4. Wsparcie internacjonalizacji – programy stymulowania umiędzynarodowienia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
5. Internationalisierungsstrategien Polnischer Unternehmen
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
6. Rola inwestorów w kreowaniu rozwoju kluczowych obszarów gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
7. Klastry jako instrument intensyfikacji internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
8. Innowacje a internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
9. Uwarunkowania internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej na przykładzie Chin
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
10. Wpływ internacjonalizacji na innowacje społeczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
11. Uwagi o współczesnym zarządzaniu na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
12. Postrzeganie przez kadrę kierowniczą znaczenia umiędzynarodowienia i jego związków z wynikami finansowymi i gospodarką opartą na wiedzy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
13. Relational capital in the context of internationalization
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
14. Usieciowienie instytucji finansowych a procesy internacjonalizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
15. Internacjonalizacja przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim (eksportowy instrument internacjonalizacji)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
16. Wskaźniki internacjonalizacji a percepcja sukcesu w polskich przedsiębiorstwach wcześnie umiędzynarodowionych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
17. Wczesna internacjonalizacja jako warunek sukcesu rynkowego start-upów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
18. Support measures for internationalization of European SMEs – a comparative analysis
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
19. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
20. Psychical distance in the internationalisation process of micro and small enterprises
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
21. Innovation and internationalization of companies: a theory and practise
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Go to
22. Determinants of growth and international competitiveness of small enterprises
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
Page