Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 118 2015
Rola inwestorów w kreowaniu rozwoju kluczowych obszarów gospodarczych
(The role of foreign direct investments into development of key economic areas.)

Authors: Małgorzata Saar
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Keywords: internationalization foreign direct investment development of entrepreneurship
Year of publication:2015
Page range:12 (269-280)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article concentrate on foreign direct investments into Poland, and also on Polish direct investments abroad. Apart of attracting new investments to the country the authorities should put greater attention into developing indigenous enterprises. European Union Funds 20014 – 2020 create chance to the companies how to take advantages of internationalization and building their own brands abroad.
Download file

Article file

Bibliography

1.Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego dla zagranicznych inwestorów, BBSG Baca Gościniarek i Wspólnicy Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., Warszawa 2014;
2.Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2012, Ernst & Young;
3.European Investment Monitor, Ernst & Young attractiveness survey 2013;
4.European Investment Monitor, Ernst & Young attractiveness survey 2014;
5.Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2013;
6.World Investment Report 2013, UNCTAD;
7.XI Forum Samorządowe, 22-23 czerwca 2015 r., Kołobrzeg;
8.Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 r., Narodowy Bank Polski, 2013;
9.www. paiz.gov.pl ;
10.www.coi.wzp.pl;
11.http://www.nbp.pl/publikacje/zib/zib_2013_n.pdf.