Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 52/2 2018
Efektywność przedsięwzięć innowacyjnych w organizacji produkcji
(Efficiency of innovative projects in manufacturing companies)

Authors: Tadeusz Kubik
Politechnika Warszawska
Keywords: innovative projects efficiency manufacturing company basic and support processes
Year of publication:2018
Page range:16 (99-114)
Klasyfikacja JEL: O30 O31 O39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this article is an analysis of influence of a single innovative undertaking implementation on fixed and variable costs in a production enterprise. The additional aim is to define the influence of product, process and organizational innovation on the change in fixed and variable costs, as well as on the effectiveness of production enterprise functioning. The article will be presented as a comparative study. Basic research tools used include: literature analysis and case study analysis. The main analysis areas include deliberation on autonomy of a single innovative undertaking effectiveness and its influence on fixed and variable costs. In this area evaluation proposed uses break-even point and sensitivity analysis.
Download file

Article file

Bibliography

1.Białoń, L. (red.) (2010). Zarządzanie działalnością innowacyjną. Warszawa: Placet.
2.Dworczyk, M., Szlasa, R. (2001). Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
3.Nasierowski, W. (1997). Zarządzanie rozwojem techniki. Warszawa: Poltext.
4.Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Rutkowski, I.P. (2007). Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania. Warszawa: PWE.
6.Sosnowska, A., Łobejko, S. (2009). Ekspertyzy i analizy dotyczące transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Warszawa: PARP.
7.Wiszniewski, W. (1999). Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Warszawa: IOiZP ORGMASZ.
8.Żuber, R. (red.) (1998). Zarządzanie innowacjami i transferem technologii. Wybrane problemy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.