Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-43
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 52/2 2018
The importance of creativity as the core competence of employees in the selected enterprises in Poland

Authors: Joanna Ziomek
Politechnika Poznańska
Keywords: creativity innovations enterprise
Year of publication:2018
Page range:10 (555-564)
Klasyfikacja JEL: O30 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article includes issues related to creativity of human resources. Problems of creativity are still not widely studied and described in Polish literature. The aim of this article is to review the role and importance of creativity of employees in chosen enterprises in Poland. The article has a theoretical and empirical character. Theoretical part of the article focuses on the description of the concepts related to creativity – one of the key competences of employees. The empirical part of the article presents the results and conclusions from interviews that were conducted with representatives of selected enterprises located in Poland. The results of the conducted research confirm that creativity is one of the key competences of employees and employers try to create appropriate conditions conducive to the development of creativity.
Download file

Article file

Bibliography

1.Amabile, T. (1998). How to kill creativity. Harvard Business Review, 5 (76), 76–87.
2.Armstrong, M. (1997). Jak być lepszym menedżerem. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
3.Bal-Woźniak, T. (2010). Warunki usprawnienia zarządzania innowacyjnością w kontekście współczesnych wyzwań. In: S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (eds.), Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach (pp. 257–273). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
4.de Bono, E. (2007). Umysł kreatywny. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
5.Jung, B. (2010). Kreatywne gospodarki i „kreatywna klasa”. Otoczenie mediów ery Web 2.0. In: B. Jung (ed.), Wokół mediów ery Web 2.0 (pp. 222–241). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
6.Kaliszczak, L. (2013). Kreatywność i innowacyjność w kształtowaniu wartości rynkowej oraz przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo i Region, 5, 77–87.
7.Kwiatkowski, M., Symela, K. (2001). Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria, metodologia, projekty. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
8.Rogozińska-Pawełczyk, A. (2006). Kompetencje w organizacji. Acta Universitatis Lodziendzis, Folia Oeconomica, 199, 99–120.
9.Stein, M.I. (1953). Creativity and culture. The Journal of Psychology, 36, 311–322.
10.Szara, K. (2014). Kreatywność a innowacyjność w działalności podkarpackich przedsiębiorców. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, 1 (24), 201–210.
11.Szmidt, K.J. (2013). Trening kreatywności. Gliwice: Wydawnictwo HELION.