Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/2-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 54/2 2018
Podejście procesowe do zarządzania organizacją inteligentną
(The BPM approach to an intelligent organization management)

Authors: Olga Pilipczuk ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Keywords: intelligent organization business process management cognitive intensity knowledge creativity
Year of publication:2018
Page range:12 (103-114)
Klasyfikacja JEL: O30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the concept of using the business process approach to analyze the operation of an intelligent organization. The main trends in the development of IT systems supporting the business process management are described. Basic assumptions of the iBPM concept (intelligent Business Process Management) are presented. The idea of extending this concept to the concept of cBPM (cognitive Business Process Management) based on measuring the level of knowledge and the intensity of cognitive processes is discussed. The modification of the cBPM concept consisting in measuring the intensity of intelligence based on level of knowledge, cognitive abilities and creativity is proposed. This indicator is based on the analysis of the subject literature.
Download file

Article file

Bibliography

1.Abecker, A., Hinkelmann, K., Maus, H., Müller, H. (2002). Integrationspotenziale für Geschäftsprozesse und Wissensmanagement. W: A. Abecker, K. Hinkelmann, H. Maus,
2.H.-J. Müller (red.), Geschäftsprozessorientiertes Wissensmanagement (s. 1–22). Berlin: Springer.
3.Allweyer, T. (2002). Wissensmanagement mit ARIS Modellen. W: A.-W. Scheer (red.), ARIS – Vom Geschäftsprozess zum Anwendungssystem (s. 162–168). Berlin: Springer.
4.Bach, V. (2000). Business Knowledge Management: Wertschöpfung durch Wissensportale. W: V. Bach, H. Österle, P. Vogler (red.), Business Knowledge Management in der Praxis (s. 51–119). Berlin: Springer.
5.Barron, F. (1988). Putting creativity to work. The nature of creativity (s. 76–98). New York: Cambridge University Press.
6.Benedek, M., Jauk, E., Sommer, M., Arendasy, M., Neubauer, A. (2014). Intelligence, creativity, and cognitive control: The common and differential involvement of executive functions in intelligence and creativity. Intelligence, 46, 73–83.
7.Bratnicki, M. (2000). Pomiar kapitału intelektualnego. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11, 12–15.
8.Bubel, D. (2015). A Modern System of Enterprise Management in the Concept of an Intelligent Organisation. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 106. Administracja i Zarządzanie, 33, 9–21.
9.Bucik, V., Neubauer, A. (1996). Bimodality in the Berlin model of intelligence structure (BIS): A replication study. Personality and Individual Differences, 21, 987–1005.
10.Corgnet, B., Espín, A.M., Hernán-González, R. (2016). Creativity and Cognitive Skills among Millennials: Thinking Too Much and Creating Too Little. Frontiers in Psychology, 7, 1626. Pobrano z: http://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01626 (25.10.2016).
11.Creativity and Intelligence (PDF Download Available). Pobrano z: https://www.researchgate.net/publication/283523990_Creativity_and_Intelligence (7.04.2018).
12.Deary, I., Johnson, E., Houlihan, E. (2009). Genetic Foundations of Human Intelligence. Human Genetics, 126 (1), 215–232.
13.Dziwulski, J. (2012). Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej. W: W. Harasim (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
14.Gaut, B. (2010). The Philosophy of Creativity. Philosophy Compass, 5 (12), 1034–1046.
15.Fic, M. (2005). Gospodarka oparta na wiedzy. W: D. Kopycińska (red.), Teoretyczne aspekty gospodarowania (s. 95–102). Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
16.Heisig, P. (2003). Business Process Oriented Knowledge Management. W: Knowledge Management. Concepts and Best Practices (s. 15–44). Berlin: Springer.
17.Hinkelmann, K., Karagiannis, D., Telesko, R. (2002). PROMOTE – Methodologie und Werkzeug für geschäftsprozessorientiertes Wissensmanagement. W: A. Abecker, K. Hinkelmann,
18.H. Maus, H.J. Müller (red.), Geschäftsprozessorientiertes Wissensmanagement(s. 65–90). Berlin: Springer.
19.Hull, R., Nezhad, H. (2016). Preprint from Proceedings of International Conference on Business Process Management, Rethinking BPM in a Cognitive World: Transforming How We Learn and Perform Business Processes, W: M. La Rosa, P. Loos, O. Pastor (red.), Business Process Management – 14th International Conference, BPM 2016, Rio de Janeiro, Brazil, September 18–22, 2016 (s. 3–19). Berlin: Springer International Publishing.
20.Işik, Ö., Mertens, W., Van den Bergh, J. (2013). Practices of knowledge intensive process management: quantitative insights. Business Process Management Journal, 19, 515–534.
21.Kaufman, J., Plucker, J. (2011). Creativity and intelligence. W: R.J. Sternberg, S.B. Kaufman (red.), The Cambridge handbook of intelligence (s. 771–783). New York: Cambridge.
22.Kim, K. (2005). Can only intelligent people be creative? Journal of Secondary Gifted Education, 16, 57–66.
23.Koźmiński, A. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
24.Jasińska, K. (2016). Inteligentna organizacja projektowa. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 149, 185–204.
25.Jung, Y. (2009). An Approach to Organizational Intelligence Management (A Framework for Analyzing Organizational Intelligence Within the Construction Process. Blacksburg: Virginia Polytechnic Institute and State University.
26.McGrew, K. (2009). CHC theory and the human cognitive abilities project: Standing on the shoulders of the giants of psychometric intelligence research. Intelligence, 37, 1–10.
27.Morawski, M. (2005). Organizacja inteligentna. W: K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (93–105). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
28.Penc, J. (2009). Myślenie strategiczne w organizacji XXI wieku. Pobrano z: http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref8_full.html (5.09.2009).
29.Romanowska, M. (2001). Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny. W: R. Borowiecki, M. Romanowska (red.), Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa (s. 28). Warszawa: Difin.
30.Romanowska, M. (2001). Przedsiębiorstwo doskonałe w świetle współczesnych koncepcji zarządzania. W: B. Godziszewski, M. Haffer, M. J. Stankiewicz (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków (s. 298–318). Toruń: UMK w Toruniu.
31.Runco, M., Jaeger, G. (2012). The standard definition of creativity. Creativity Research Journal, 24, 92–96.
32.Schneider, W., McGrew, K. (2012). The Cattell-Horn-Carroll model of intelligence. W: D. Flanagan, P. Harrison (red.), Contemporary Intellectual Assessment: Theories, Tests, and Issues (s. 99–144). New York: Guilford.
33.Stein, M. (1953). Creativity and culture. Journal of Psychology, 36, 311–322.
34.Zadura-Lichota, P. (2010). Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników. Warszawa: PARP. Pobrano z: http://docplayer.pl/10987695-Inteligentne-organizacje-zarzadzanie-wiedza-i-kompetencjami-pracownikow.html (25.10.2016).