Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 55 2019

Year of publication:2019
# Title Page range Authors Actions
1.

The assessment of effectiveness of form of professional activisation in Poland with respect to voivodeships

11 (11-21) Beata Bieszk-Stolorz, Krzysztof Dmytrów More
2.

Przejmowanie korzyści sieciowych na platformach wielostronnych


(Taking over the positive network externalities on multi-sided platforms)
9 (23-31) Dawid Boruciński More
3.

Problem starzenia się społeczeństwa polskiego i japońskiego a różnice kulturowe


(The problem of an aging population and the polish and japanese cultural differences)
10 (33-42) Marek Krasiński More
4.

Crowdfunding in the collaborative economy

11 (43-53) Ewa Krok More
5.

Asymmetries in mirror data on Polish intra-Community supplies – changes over time

11 (55-65) Iwona Markowicz, Paweł Baran More
6.

The ANOVA method as a popular research tool

11 (67-77) Michał Nowakowski More
7.

Polityka innowacyjna w Polsce – wykorzystanie ulg podatkowych


(Innovation policy in Poland: the use of tax breaks)
10 (79-88) Joanna Stryjek More
8.

Umowa franczyzy a umowy dotyczące praw własności intelektualnej


(Franchise agreement and agreements concerning intellectual property rights)
10 (88-97) Monika Szymura More
9.

Koniunktura gospodarcza na poziomie mezo i makro a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2008–2017


(Economic condition and innovation activity on meso and macro level in Polish manufacturing system in years 2008–2017)
12 (99-110) Arkadiusz Świadek More
10.

Social financing – capital for projects of the example of crowdfunding platforms in Poland

15 (111-125) Agnieszka Szewczyk More
11.

Ujęcie modelowe dojrzałości i poziomu ryzyka w procesie innowacji produktu


(A model approach to the maturity and the level of risk in the product innovation process)
14 (129-142) Piotr Bartkowiak, Ireneusz P. Rutkowski, Anna Bartkowiak More
12.

Kryteria oceny jakości w procesie obsługi pasażerów komunikacji zbiorowej w wybranych organizacjach transportu miejskiego


(Quality assessment criteria in the process of collective communication of passengers in selected urban transport organizations)
10 (143-152) Małgorzata Chojnacka More
13.

Źródła pozyskiwania innowacji a strategie innowacyjne przedsiębiorstw


(Innovation gaining sources and enterprises’ innovation strategies)
10 (153-162) Zbigniew Chyba, Justyna Kacprzak More
14.

Innowacyjne firmy typu start-up jako przedmiot badań z zakresu nowej sieciowej gospodarki. Klasyfikacja problemów analizy


(Innovative start-up firms as a subject to studies on new network economy: classification of problems)
12 (163-174) Agnieszka Domańska More
15.

Cyfryzacja jako innowacyjna perspektywa rozwoju Polski na tle Unii Europejskiej


(Digitization as an innovative development perspective of Poland in the context of the European Union)
9 (175-183) Agnieszka Goździewska-Nowicka, Tomasz Janicki, Wojciech Popławski More
16.

Proces przedsiębiorczego odkrywania jako formuła wspierania innowacji w przedsiębiorstwie – studium województwa małopolskiego


(Entrepreneuring discovery process as a form for supporting innovation in a enterprise – a Malopolska region study)
10 (185-194) Zofia Gródek-Szostak More
17.

Postawy menedżerskie a skuteczne podejmowanie decyzji w warunkach niepewności


(Manager’s attitudes and effective decision making in conditions of uncertainty)
10 (195-204) Magdalena Kotnis More
18.

Ryzyko kooperacji międzyorganizacyjnej – ujęcie probabilistyczne


(The risk of inter-organizational cooperation – probabilistic approach)
9 (205-213) Bartosz Marcinkowski More
19.

Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości Ormian w Polsce


(The choosen aspects of the development of Armenian’s entrepreneurship in Poland)
12 (215-226) Gor Martirosyan More
20.

Strategie innowacyjne we współczesnych organizacjach


(Innovative strategies in contemporary organizations)
11 (227-237) Krzysztof Romanowski, Aleksandra Świeboda More
21.

Insight we wdrażaniu innowacji


(Insight in the implementation of innovation)
10 (239-248) Monika Spychalska-Wojtkiewicz, Monika Tomczyk More
22.

Korzyści ze współpracy między jednostkami ze sfery nauki i biznesu – przegląd literatury


(Benefits from cooperation between units from the sphere science and business – review of the literature)
10 (249-258) Marek Tomaszewski More
23.

Ocena kreatywności innowatorów


(Innovators creativity evaluation)
11 (259-269) Kamila Tomczak-Horyń, Ryszard Knosala More
24.

Istota i znaczenie kreatywności dla studentów kierunku zarządzanie


(The essence and meaning of creativity for students in the field of management)
10 (271-280) Joanna Ziomek, Michał Trziszka, Roman Tylżanowski More
25.

Value management in a networked environment

10 (281-290) Bogusława Ziółkowska More