Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-19
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 55 2019
Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości Ormian w Polsce
(The choosen aspects of the development of Armenian’s entrepreneurship in Poland)

Authors: Gor Martirosyan
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Keywords: entrepreneurship migration immigrant innovation Armenians
Year of publication:2019
Page range:12 (215-226)
Klasyfikacja JEL: L26 J15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Escalation of migration is characteristic for the last decades of the 20th century and beginning of the 21st. One of the main goals of migration is the improvement of livelihood. Armenians are migration-sensitive ethnic group, with a strong tendency to entrepreneurship. The aim of the current study is to describe the innovative approaches of entrepreneurship by Armenian immigrants in Poland, and to define the factors that affect the decision to migrate and to get engaged in entrepreneurship. Theoretical part of the study includes analysis of scientific literature. The data from structured interviews with 101 Armenian entrepreneurs in Poland were used to construct the empiric part of the study. The obtained data demonstrate that Armenian migrants have relatively high tendency to entrepreneurship, whereas the main reasons for migration are of economic nature. Our study demonstrated that the innovative approach of Armenians immigrants is considering Polish market a new market, and supplying new and demanded products to this market.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bohdan, J. (1928). Mons Pius” Ormian lwowskich. Lwów.
2.Drucker, P.F. (2005). Praktyka zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
3.Gazeta Prawna.pl (2018). Polski rynek pracy zalewają cudzoziemcy. O 100 proc. wzrosła liczba zezwoleń na pracę. Pobrano z:
4.http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/ artykuly/1095417,liczba-zezwolen-na-prace-dla-cudzoziemcow-w-polsce-w-2017- roku.html (23.07.2018).
5.GEM (2012). Global Entrepreneurship Monitoring. GEM 2012 Global Report. Pobrano z: https://gemconsortium.org/report/gem-2012-global-report
6.(23.07.2018).
7.Hovhannisyan, M.L. (1977). Urvagtser Lehastani ev Arevmtyan Ukrainayi haykakan gagh- tavayreri patmutyan. Yerevan.
8.Hovhannisyan, P.H. (2009). Lehastani Haykakan Gaghtavayrery XVI–XVII darerum. Lehatsi, S. (1936). Ughegrutyun. Vienna.
9.Nowak, D. (2010). Innowacyjność przedsiębiorstw w kooperacji przemysłowej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 131, 81–96.
10.Nowak, D. (2018). Wpływ współpracy na aktywność innowacyjną MŚP. Studia i Prace WNEiZ US, 52/2, 255–265.
11.Nowak, D., Martirosyan, G. (2017). Priedprinimatielstwo armian w Polsze – priedwaritielnyje zadaczi. Wіsnik Kamjaniec’-Podіls’kogo nacіonal unіwiersitietu іm. І. Ogієnka. Jekonomіcznі nauki. Wipusk 12, u 2 t. za ried. І.W. Jaszcziszynoї. Kamjaniec’- Podіlskij: Miedobori 2006.
12.OECD (2005). Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. OECD and Eurostat, 3rd edition.
13.Vandor, P., Franke, N. (2016). Why Are Immigrants More Entrepreneurial? Harvard Business Review. October, 27. Pobrano z: https://hbr.org/2016/10/why
14.are-immigrants-more-entrepreneurial (23.07.2018).
15.Zakrzewska-Dubasowa, M. (1982). Ormianie w dawnej Polsce. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.