Search

Result: Found records: 678 (record limit: 100, number of pages: 7).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Elementy „ludowe” w religijności współczesnej?
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2014 2014 Go to
2. Enklawy społeczne na terenie byłej bazy wojskowej – przykład Kęszycy Leśnej
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Go to
3. Influence of Physical Activity on Reduction of Delayed Onset Muscle Soreness
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
4. Comparison of Ankle Taping and Bracing on Ankle Biomechanics during Landing in Functional Ankle Instability
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
5. Changes in Bar Velocity and Muscular Activity During the Bench Press in Relation to the Load Lifted
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
6. Physical Education Lessons and Primary School Students’ Free Time
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
7. Impact of Nine Month Health Training and a Single Exercise on Changes in Ghrelin, Leptin and Free Fatty Acids Levels in Women’s Blood
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
8. Subjective vs Objective Evaluation of Knee Stability in Patients before and after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
9. The Significance of Swimming and Corrective Exercises in Water in Treatment of Postural Deficits and Scoliosis
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
10. Foreign Tourist Activity and the Need for Recreation/Rest of Administrative Staff from Selected Universities (as Exemplified by West Pomeranian Voivodship)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
11. Knee Joint Position Sense in Physically Active Patients after ACL Reconstruction
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
12. Adventure/qualified tourism in the rehabilitation of juveniles
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 3, No. 3/2013 2013 Go to
13. Leisure Time Animation in the Context of Rehabilitation of Juveniles in Youth Detention Centres/Correctional Facilities
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
14. Turystyka seksualna w opiniach młodych Polaków
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
15. Wpływ klastrów turystycznych na rozwój i konkurencyjność regionów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
16. The effect of mowing on moss mites (Acari, Oribatida) of Xerothermic reserve Gruczno
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
17. Soil Oribatid mites (Acari, Oribatida) in the plots of grass collection in ihar Bydgoszcz
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
18. Changes of water quality of the Osówka stream flowing through ponds Syrenie Stawy in Szczecin (NW -Poland) in selected periods in the years 1994–2014
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
19. New data on Trombidia (Acari: Prostigmata: Parasitengona) in protected areas in Lubuskie Province (Western PoLand)
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
20. Zdalna realizacja usług w internecie z uwzględnieniem profilu użytkownika
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
21. Model zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej – analiza strukturalno-funkcjonalna
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
22. Współpraca transgraniczna w ramach euroregionu Pomerania
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
23. Czynniki społeczno-demograficzne determinujące poziom wydatków młodych konsumentów na zakupy za pośrednictwem Internetu
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
24. Metody ewolucyjne w analizie zmian kursu akcji spółek giełdowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
25. Symulacja komputerowa w ekonomii eksperymentalnej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
26. The Innovation System of a Tourist Enterprise – a Model Approach
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
27. Przekształcenia własnościowe Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” po 1989 roku
(Acta Politica Polonica)
2/2015 (32) 2015 Go to
28. Innowacje marketingowe na rynku usług pocztowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
29. Oddziaływanie rekomendacji blogerów na zamiar dokonania zakupów w internecie u młodych dorosłych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
30. Rozwój internetowych zakupów grupowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
31. Fundacja Europejska (Fundatio Europea) w świetle projektu Komisji Europejskiej dotyczącego jej statusu – wybrane zagadnienia
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2015 (10) 2015 Go to
32. Charakterystyka i dynamika trzeciego sektora na Litwie i w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
33. Bojkotowanie produktu a preferencje wartości konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
34. Kreowanie sylwetki absolwenta uczelni wychowania fizycznego – perspektywa studenta i nauczyciela
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
35. Tourism Activity Among Seniors: A Case-Study from Warmian and Masurian Voivodeship
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
36. Zarządzanie ryzykiem podczas realizacji projektów informatycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
37. Współczesny kapitalizm a ochrona środowiska
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
38. Company Marketing Strategy from the Perspective of Quality of Life
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
39. Inwestycje a zatrudnienie w Polsce w perspektywie finansowej 2007–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
40. Zróżnicowanie korzyści ekonomicznych z zaangażowania czynnika pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
41. Nierówności dochodowe w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
42. Formy outsourcingu na rynku usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu lotniczego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
43. Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
44. Wykorzystanie rachunku na skalach czasowych do opisu i analizy zjawisk ekonomicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Go to
45. „DIE SCHWEIZ – EIN GEFÄNGNIS“? ZEIT- UND GESELLSCHAFTSKRITIK IN DEN KRIMINALROMANEN „WACHTMEISTER STUDER“ VON FRIEDRICH GLAUSER UND „DER RICHTER UND SEIN HENKER“ VON FRIEDRICH DÜRRENMATT
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
46. Komunikacja Miejska w Koszalinie w latach 1945 - 1989
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
47. Obywatelski i samorządowy wymiar polskiej dyplomacji na przykładzie współpracy województwa zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
48. Z dziejów błaznów na Pomorzu: Błazen Hintze (zm. 1599)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
49. Zapiska obituarna księcia Eryka I Pomorskiego (1449-1459)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
50. POMIAR EFEKTYWNOŚCI KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW – WYBRANE PROBLEMY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
51. PERCEPCJA JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH W UJĘCIU RELACYJNYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
52. ROLA STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
53. WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZEZ MAJSTERKOWANIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ – KONIECZNOŚĆ CZY ALTERNATYWA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
54. WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W INSTYTUCJACH INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
55. Zarządzanie płynnością finansową a wielkość przedsiębiorstwa – wybrane aspekty na podstawie badań empirycznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
56. System jakości kształcenia wydziału Y w szkole wyższej X z perspektywy kryteriów modelu CAF
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
57. Jak firmy z sektora wiedzochłonnych usług biznesowych zarządzają wiedzą? Prezentacja wyników badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
58. Znaczenie infrastruktury w koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
59. Ekonomia społeczna na tle problemów zrównoważonego rozwoju
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
60. Zrównoważona gospodarka nawozami naturalnymi na obszarach wiejskich na przykładzie wybranych gmin województwa podlaskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
61. Strategiczne działania usprawniające i zwiększające bezpieczeństwo w transgranicznym ruchu towarowym w Unii Europejskiej – elektroniczny system celny
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
62. Polski handel zagraniczny produktami ICT w latach 2005–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
63. ROLA BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W PROMOWANIU DYFUZJI WIEDZY W POLSKIEJ GOSPODARCE. ANALIZA CYTOWAŃ PATENTOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Go to
64. Motywy folklorystyczne w liryce Franciszka Karpińskiego. Pieśń dziada sokalskiego w kordonie cesarskim
(Meluzyna)
nr 1 (2) 2015 2015 Go to
65. Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej - wyniki z badań
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Go to
66. Analiza bieżącego stanu sektora innowacyjności w województwie zachodniopomorskim oraz perspektywy rozwoju w świetle nowego programowania finansowego Unii Europejskiej 2014-2020
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Go to
67. Lotnisko regionalne szansą rozwoju turystyki na Warmii i Mazurach
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Go to
68. Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania stref ekonomicznych
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
69. Stan i perspektywy zwiększania lesistości w aglomeracji poznańskiej na przykładzie gminy Buk
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
70. Miejsce ekologii i ochrony środowiska w kreowaniu i promocji produktu turystycznego przez samorządy
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
71. Limnoturystyka w Polsce Zachodniej na przykładzie Jeziora Zbąszyńskiego
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
72. Potencjał turystyczno-rekreacyjny krajobrazu Polesia Zachodniego
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
73. Rola władz samorządowych w rozwoju turystycznych struktur klastrowych w ujęciu teoretycznym oraz empirycznym
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
74. Turystyka w gminie Izabelin w opinii społeczności lokalnej
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
75. Baza hotelowa jako element potencjału turystycznego miasta Szczecin
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
76. Pola golfowe jako produkt turystyczny i ich znaczenie dla strategii rozwoju regionu na przykładzie Pomorza Zachodniego
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
77. Endocrine Responses to Physical Training and Tribulus Terrestris Supplememtation in Middle-Age Men
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
78. Non-formal Education in the Animation of Leisure and Recreation versus the Development of Social Competence
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
79. Zalety i wady amerykańskiej spółki typu S z perspektywy małego przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
80. Srebrna gospodarka szansą rozwoju MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
81. Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
82. Wybrane zagadnienia funkcjonowania organizacji wirtualnych – wymiar teoretyczny i empiryczny
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
83. PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
84. Ormianie w XX wieku. Zarys najważniejszych problemów
(Acta Politica Polonica)
4/2015 (34) 2015 Go to
85. Wokół partycypacji politycznej mniejszości imigranckich w Polsce – mniejszość wietnamska a wybory samorządowe w 2014 roku
(Acta Politica Polonica)
4/2015 (34) 2015 Go to
86. Recenzja pracy Timo Meškanka, Kultura w słužbje totalitarneho režima. Wo wobstejnosćach w Serbach 1948–1989, Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2011, ss. 248
(Acta Politica Polonica)
4/2015 (34) 2015 Go to
87. Polsko-niemiecka współpraca wojskowa w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa w latach 1991–2011
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Go to
88. Transformacja czy tranzycja? Szkice definicyjne
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Go to
89. Etniczność a regionalizm. Szkic o założeniach programowych Ruchu Autonomii Śląska i Łużyckiej Partii Ludowej
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Go to
90. Kurdyjska diaspora – wywiad z Alji Maowem
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Go to
91. Norwegia wobec wybranych aspektów transformacji NATO podnoszonych w przededniu i w trakcie szczytu w Rydze
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Go to
92. „Akty ustrojowe Wysp Owczych”, wstęp i tłumaczenie Katarzyna Szwed, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ss. 74.
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Go to
93. W poszukiwaniu recepty na Europę Regionów – idee Europy stu flag w myśli Yanna Fouéré
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Go to
94. Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim w wyborach samorządowych 1990–2006
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Go to
95. Polityka rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prywatyzacji Stoczni Gdynia SA
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Go to
96. STABILNOŚĆ WSKAŹNIKÓW STRUKTURY MAJĄTKU WYBRANYCH SPÓŁEK DEWELOPERSKICh NOTOWANYCH NA GIEłDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE W LATACH 2007–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
97. STAROŚĆ DEMOGRAFICZNA W POLSCE. UJĘCIE PRZESTRZENNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
98. SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE JAKO DEWELOPERZY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
99. Eine integrative Auffassung des polnischen Nullsubjekts? Zum Buch von Anna Pilarski: „Das Nullsubjekt im Polnischen“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
100. Elektryczność w służbie władzy i ludzi. Elektryfikacja wsi Pomorza Zachodniego w pierwszym ćwierćwieczu po drugiej wojnie światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
Page