Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-27
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 24 2015
Pola golfowe jako produkt turystyczny i ich znaczenie dla strategii rozwoju regionu na przykładzie Pomorza Zachodniego

Authors: Małgorzata Blaszke
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Monika Śpiewak-Szyjka
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Data publikacji całości:2015
Page range:10 (289-298)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file