Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 24 2015

Year of publication:2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Ocena długości sezonu kąpielowego na polskim wybrzeżu Bałtyku

14 (7-20) Czesław Koźmiński, Bożena Michalska More
2.

Agro-ekoturystyka zielarska przykładem markowego produktu turystycznego w Polsce

8 (21-28) Halina Kałuża, Izabela Klepacka-Dunajko More
3.

Strategia koopetycji w aspekcie rozwoju ekoturystyki (studium przypadku – Euroregion Pomerania)

10 (29-38) Wojciech Lewicki, Bogusław Stankiewicz More
4.

Baza hotelowa jako element potencjału turystycznego miasta Szczecin

10 (39-48) Małgorzata Blaszke, Teodor Skotarczak More
5.

Regionalny program operacyjny jako narzędzie polityki rozwoju samorządu województwa

14 (49-62) Aranka Ignasiak-Szulc, Ireneusz Jaźwiński More
6.

Wybrane zagadnienia benchmarkingu klastrów turystycznych

12 (63-74) Robert Golej More
7.

Presja połowów rekreacyjnych na wybrane jeziora w północno-zachodniej Polsce

10 (75-84) Wojciech Brocki, Przemysław Czerniejewski, Wawrzyniec Wawrzyniak More
8.

Proekologiczne zachowania i aktywność społeczności lokalnych na obszarach recepcji turystycznej województwa podlaskiego

12 (85-96) Halina Kiryluk More
9.

Transgraniczny produkt turystyczny – koncepcja dla Euroregionu Pomerania

10 (97-106) Agnieszka Malkowska More
10.

Finansowanie zrównoważonego rozwoju turystki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

12 (107-118) Agnieszka Franczak, Stefan Nowak More
11.

Turystyka jako składowa kultury społeczeństwa informacyjnego

10 (119-128) Piotr Pawlak More
12.

Klaster jako forma współpracy w turystyce

12 (129-140) Ewa Skowronek More
13.

Agroturystyka jako dodatkowe źródło dochodu dla rolników województwa zachodniopomorskiego – wybrane wyniki badań własnych

10 (141-150) Bartosz Mickiewicz More
14.

Potencjał turystyczny województwa zachodniopomorskiego a kreowanie jego wizerunku

10 (151-160) Teodor Skotarczak, Monika Śpiewak-Szyjka More
15.

„Rzeczpospolita Ptasia” jako przykład produktu ekoturystycznego kreowanego w Euroregionie „Pro Europa Viadrina”

14 (161-174) Sylwia Graja-Zwolińska, Marlena Kulińska, Aleksandra Spychała More
16.

Potencjał i perspektywa rozwoju gospodarstw agroturystycznych w powiecie łosickim

10 (175-184) Andrzej Hornowski More
17.

Infrastruktura ekologiczna województwa małopolskiego

7 (185-191) Monika Jaworska, Monika Zioło More
18.

Imрrеzy kulіnаrnе jаkо аtrаkсjа turystyсznа

10 (193-202) Jan Krupa, Łukasz Stokłosa More
19.

Rola ekoturystyki w rozwoju gmin na przykładzie Euroregionu Glacensis

10 (203-212) Beata Kaczor, Aleksandra Machnik More
20.

Współpraca gmin z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki jako zadania własnego gmin

10 (213-222) Marek Stych More
21.

Turystyka biegowa w kontekście zrównoważonego rozwoju regionu

10 (223-232) Ewa Kasperska, Mirosław Kasperski More
22.

Perspektywy rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce

16 (233-248) Katarzyna Karbowiak More
23.

Place zabaw na terenach parków zdrojowych jako wsparcie turystyki zdrowotnej

10 (249-258) Ilona Małuszyńska, Marcin Józef Małuszyński, Gabriela Rutkowska More
24.

Odpowiedzialna oraz zrównoważona turystyka szansą na aktywizację osób niepełnosprawnych

10 (259-268) Marcin Popiel More
25.

Istota ekologicznych rozwiązań transportowych w obiektach turystycznych Polski i Unii Europejskiej

10 (269-278) Wojciech Lewicki, Bogusław Stankiewicz More
26.

Wybrane imprezy kulturalno-rozrywkowe w powiecie bieszczadzkim oraz ich wpływ na rozwój turystyki w tym regionie

10 (279-288) Jarosław Herbert, Beata Prukop More
27.

Pola golfowe jako produkt turystyczny i ich znaczenie dla strategii rozwoju regionu na przykładzie Pomorza Zachodniego

10 (289-298) Małgorzata Blaszke, Monika Śpiewak-Szyjka More
28.

Analiza wpływu wybranych nośników energii na koszty ogrzewania obiektu agroturystycznego oraz emisję szkodliwych substancji do atmosfery

12 (299-310) Marcin Piątek, Gabriela Rutkowska, Piotr Wichowski More
29.

Organizacja terytorialna państwa jako czynnik kształtujący ramy dla rozwoju regionalnego

10 (311-320) Ireneusz Jaźwiński More
30.

Koszty wypoczynku turysty w gospodarstwie agroturystycznym

11 (321-331) Marlena Prochorowicz More