Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 24 2015
Proekologiczne zachowania i aktywność społeczności lokalnych na obszarach recepcji turystycznej województwa podlaskiego

Authors: Halina Kiryluk
Politechnika Białostocka
Year of publication:2015
Page range:12 (85-96)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file