Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 24 2015
Agro-ekoturystyka zielarska przykładem markowego produktu turystycznego w Polsce

Authors: Halina Kałuża
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Izabela Klepacka-Dunajko
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Data publikacji całości:2015
Page range:8 (21-28)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file