Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-20
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 24 2015
Współpraca gmin z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki jako zadania własnego gmin

Authors: Marek Stych
Akademia im. J. Długosza w Częstochowie
Year of publication:2015
Page range:10 (213-222)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file