Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-18
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Formy outsourcingu na rynku usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu lotniczego
(Types of Outsourcing on Market of Services with Special Focus on Air Transportation Sector)

Authors: Edyta Drajska
Politechnika Gdańska

Małgorzata Wach-Kloskowska
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Keywords: outsourcing service market air transportation sector airports
Data publikacji całości:2015
Page range:14 (215-228)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Enterprises are continuously seeking better and more efficient models of operating on the market. Outsourcing is one of the business management methods that continues to grow in popularity. The paper presents the outsourcing theory as well as outsourcing activities undertaken by companies operating on the air services market. Airlines and airports decide what areas and in what form they can “outsource”, depending on their needs, resources and priorities. When choosing a service provider, the company should have regard to their knowledge, experience and ability to provide operations at the highest level. Companies must be also aware that accurate decisions will be profitable and will result in strengthening company’s position but mistakes may expose companies to increased costs and reduced value of the organization.
Download file

Article file

Bibliography

1.DHL, http://dhl.com.pl.
2.Global Airline Services sp. z o.o., http://globalairlineservices.pl.
3.http://outsourcingportal.pl.
4.Kryńska E., Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiębiorstwach polskich, w: Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, red. R. Horodeński, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,
5.Lenart A., Outsourcing IT wyzwaniem dla transportu, „Logistyka” 2010, nr 4.
6.Matejun M., Rodzaje outsourcingu i kierunki jego wykorzystania, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 989, Organizacja i Zarządzanie z. 42, Łódź 2006.
7.Polski Rynek Transportu Lotniczego, http://prtl.pl.
8.Power M.J., Desuoza K.C., Bonifazi C., Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, MT Biznes, Warszawa 2008.
9.Toczyski K., Firmy ochrony na lotniskach, „Ochrona Mienia i Informacji” 2012, nr 1.
10.Trocki M., Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
11.Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.
12.Ustawa z 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, DzU z 2011, nr 170, poz. 1015.
13.Vitasek C., Polak P., Vested w praktyce, http://www.log24.pl/artykuly/vested-w-praktyce,4489.