Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 41/3 2015
ROLA BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W PROMOWANIU DYFUZJI WIEDZY W POLSKIEJ GOSPODARCE. ANALIZA CYTOWAŃ PATENTOWYCH

Authors: Małgorzata Wachowska
Uniwersytet Wrocławski
Keywords: BIZ rozprzestrzenianie się wiedzy cytowania patentowe Polska
Data publikacji całości:2015
Page range:12 (145-156)

Abstract

W artykule określono stopień rozprzestrzeniania się wiedzy o charakterze przełomowym (wynalazków) pochodzącej z BIZ ulokowanych w Polsce wśród polskich przedsiębiorstw. Analiza dokumentów patentowych przedsiębiorstw pod kątem źródeł cytowanej wiedzy pozwoliła stwierdzić, że BIZ ulokowane w Polsce nie odgrywają kluczowej roli w podnoszeniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Wiedza ucieleśniona w wynalazkach generowanych przez przedsiębiorstwa wielonarodowe mające swą siedzibę w Polsce, stanowi podstawę jedynie 8,38% wynalazków polskich przedsiębiorstw. Ponadto większym napływom BIZ do Polski nie towarzyszy większe oparcie wynalazczości polskich przedsiębiorstw na innowacjach pochodzących z przedsiębiorstw wielonarodowych.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aitken B., Harrison A., Do Domestic Firms Benefit from Direct Foreign Investment? Evidence from Venezuela, „American Economic Review” 1999, Vol 89, No. 3.
2.Alcacer J., Gittelman M., Patent Citations as a Measure of Knowledge Flows: The Influence of Examiner Citations, „The Review of Economics and Statistics” 2006, Vol. 88, No. 4.
3.Alcacer J., Gittelman M., Sampat B.N., Applicant and Examiner Citations in U.S. Patents: an Overview and Analysis, „Research Policy” 2009, Vol. 38.
4.Azoulay P., Graff Zivin J.S., Sampat B.N., The Diffusion of Scientific Knowledge across Time and Space: Evidence from Proffesional Transitions for the Superstars of Medicine, NBER Working Paper Series 2011, No. 16683.
5.Barrios S., Gӧrg H., Strobl E., Spillovers through Backward Linkages from Multinationals: Measurement Matters!, „European Economic Review” 2011, Vol. 55, No. 6.
6.Bedi A., Cieślik A., Formy działalności inwestorów zagranicznych a dyfuzja kapitału intelektualnego w polskim przemyśle, „Ekonomista” 1999, nr 4.
7.Ben Hamida L., Are the Regional Spillovers from FDI in the Swiss Manufacturing Industry?, „International Business Review” 2013, Vol. 22, No. 4.
8.Blomstrӧm M, Sjӧholm F., Technology Transfer and Spillovers: does Local Participation with Multinationals Matter, „European Economic Review” 1999, Vol. 43.
9.Blomstrӧm M., Wolf E., Multinational Corporations and Productivity Convergence in Mexico, NBER Working Paper Series 1989, No. 3141.
10.Branstetter L., Is Foreign Direct Investment a Channel of Knowledge Spillovers? Evidence from Japan’s FDI in the United States, NBER Working Paper Series 2000, No. 8015.
11.Damijan J.P., Rojec M., Majcen B., Knell M., Impact of Firm Heterogenity on Direct and Spillover Effects of FDI: Micro-Evidence from Ten Transition Countries, „Journal of Comparative Economics” 2013, Vol. 41, No. 3.
12.Gorodnichenko Y., Svejnar J., Terrell K., When does FDI have Positive Spillovers? Evidence from 17 Transition Market Economies, „Journal of Comparative Economics” 2014, Vol. 42, No. 4.
13.Haddad M., Harrison A., Are there Positive Spillovers from FDI? Evidence from Panel Data from Marocco, „Journal of Development Economics” 1993, Vol. 42.
14.Haskel J., Pereira S., Slaughter M., Does Invard Foreign Direct Investment Boots the Productivity of Domestic Firms?, NBER Working Paper Series 2002, No. 8724.
15.Havranek T., Irsova Z., Estimating Vertical Spillovers from FDI: why Results Vary and what the True Effects is, „Journal of International Economics” 2011, Vol. 85, No. 2.
16.Irsova Z., Havranek T., Determinants of Horizontal Spillovers from FDI: Evidence from a Large Meta-Analysis, „World Development” 2013, Vol. 42.
17.Jaffe A. Trajtenberg M., Henderson R., Geographic Localization of Knowledge Spillovers as Evidenced by Patent Citations, „Quarterly Journal of Economics” 1993, Vol. 108, No. 3.
18.Kathuria V., Productivity Spillovers from Technology Transfer to Indian Manufacturing Firms, „Journal of International Development” 2000, Vol.12, No.3.
19.Kokko A., Technology Market Characteristic and Spillovers, „Journal of Development Economics” 1994, Vol. 43.
20.Kolasa M., How does FDI Inflow Affect Productivity of Domestic Firms? The Role of Horizontal and Vertical Spillovers, Absorptive Capacity and Competition, „Journal of International Trade & Economic Development” 2008, Vol. 17, No. 1.
21.Konings J., The Effects of Foreign Direct Investment on Domestic Firms: Evidence from Firm-Level Panel Data in Emerging Economies, „Economics of Transition” 2001, Vol. 9, No. 3.
22.Lin P., Liu Z., Zhang Y., Do Chinese Domestic Firms Benefit from FDI Inflow? Evidence of Horizontal and Vertical Spillovers, „China Economic Review” 2009, Vol. 20, No. 4.
23.Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), www.paiz.gov.pl.
24.Reganati F., Sica E., Horizontal and Vertical Spillovers from FDI: Evidence from Panel Data for the Italian Manufacturing Sector, „Journal of Business Economics and Management” 2007, Vol. 7, No. 4.
25.Roach M., Cohen W.M., Lens or Prism? Patent Citations as a Measure of Knowledge Flows from Public Research, NBER Working Paper Series 2012, No. 182292.
26.Sjӧholm F., Technology Gap, Competition and Spillovers from Direct Foreign Investment: Evidence from Establishment Data, Working Paper Series in Economics and Finance 1997, No. 211.
27.Smarzyńska-Javorcik B., Saggi K., Spatareanu M., Does It Matter where You Come from? Vertical Spillovers from Foreign Direct Investment and the Nationality of Investors, Policy Research Working Paper Series 2004, No. 3449.
28.Smarzyńska-Javorcik B., Spatareanu M., To Share or not to Share: does Local Participation with Multinationals Matter for Spillovers from Foreign Direct Investment?, Policy Research Working Paper Series 2003, No. 3118.
29.Szyl M., Lista przedsiębiorstw patentujących w 2012 roku i w latach 2007–2011, w: Raport. Firmy patentujące w Polsce w 2012 roku, red. T. Baczko, E. Puchala-Krzywina, INE PAN, Warszawa 2013.
30.Wachowska M., Mobilność kapitału ludzkiego jako źródło międzynarodowej i wewnątrzkrajowej dyfuzji wiedzy, „Ekonomia XXI wieku” 2014, t. 2, nr 2.
31.Xia Q., A Study on the Spillover Effect of Producer Servises FDI, „Proceedings of the Tenth International Forum – International Trade and Investment” 2013.
32.Xu B., Multinational Enterproses, Technology Diffusion, and Host Country Productivity Growth, „Journal of Development Economics” 2000, Vol. 62.
33.Zhang Y.A., Li Y., Li H., FDI Spillovers over Time in an Emerging Market: the Roles of Entry Tenure and Barriers to Imitation, „Academy of Management Journal” 2014, Vol. 57, No. 3.