Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 40/2 2015
Ekonomia społeczna na tle problemów zrównoważonego rozwoju

Authors: Łukasz Popławski
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Małgorzata Rutkowska-Podołowska
Politechnika Wrocławska
Keywords: trwały i zrównoważony rozwój ekonomia społeczna rozwój społeczno-gospodarczy problemy społeczne
Year of publication:2015
Page range:12 (155-166)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

W pracy przedstawiono aspekty ekonomii społecznej w świetle zrównoważonego rozwoju. Podkreślono, że tematyka zrównoważonego rozwoju jest uwarunkowana czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Zaprezentowano wybrane problemy zrównoważonego rozwoju w kontekście ekonomii społecznej. Tworzenie wiedzy, przekazywanie jej, a później zastosowanie będzie sprzyjało realizacji zrównoważonego rozwoju przy znacznym udziale społeczeństwa, zwłaszcza w organizacjach pozarządowych. Inne istotne problemy to m.in. walka z ubóstwem, bezrobocie, dostęp do zasobów naturalnych czy też poprawa poziomu wykształcenia i zdrowotności mieszkańców.
Download file

Article file

Bibliography

1.European Research Network, www.socialeconomy.eu.org/spip.php?rubrique541 (dostęp 15.10.2014).
2.Kryk B., Rachunek sozoekonomiczny działalności gospodarczej na przykładzie energetyki zawodowej regionu szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
3.Miłaszewicz D., Problem wyboru narzędzi realizacji roli państwa w procesach inwestycyjnych w Polsce w okresie przemian, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
4.Müller J., Ökonomische Zeitenwende, Globaler Systemwettkampf im 21 Jahrhundert. Was kommt nach dem Ende des Neoliberalismus?, Marburg 2011.
5.Narski Z., Ekonomia społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
6.Pearce D., Barbier E., Markandya A., Sustanaible Development. Economics and the Environment in the Third World, Edward Elgar Publishing, Brookfield 1990.
7.Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
8.Popławski Ł., Database as the Foundation of Eco-development Planning on Local Level, „Polish Journal of Environmental Studies” 2007, Vol. 16, No. 4A.
9.Popławski Ł., Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
10.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU z 2001 r., nr 62, poz. 627.
11.Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa–Białystok 2005.