Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 40/2 2015

Year of publication:2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Determinanty spójności społecznej w Unii Europejskiej

12 (11-22) Jan Borowiec More
2.

Kwestie zrównoważonego rozwoju w strategiach przedsiębiorstw

10 (23-32) Paweł Cegliński More
3.

Rozwój zrównoważony jako wyzwanie dla Unii Europejskiej w warunkach globalnej gospodarki

12 (33-44) Katarzyna Czech More
4.

Znaczenie infrastruktury w koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

12 (45-56) Małgorzata Dolata More
5.

Realizacja koncepcji zielonego wzrostu w krajach OECD

12 (57-68) Barbara Fura More
6.

Zorientowana rynkowo polityka ekologiczna w polityce rozwoju Unii Europejskiej

14 (69-82) Andrzej Graczyk More
7.

Instytucje formalne i nieformalne w kształtowaniu trwałego rozwoju

26 (83-108) Bogusław Fiedor More
8.

Rola rolnictwa w kreowaniu trwałego rozwoju

10 (109-118) Jolanta Kondratowicz-Pozorska More
9.

Stres a równowaga życiowa

12 (119-130) Grażyna Leśniewska More
10.

Wybrane aspekty zachowań konsumentów w kontekście zrownoważonej konsumpcji

13 (131-143) Aleksandra Milczarek More
11.

Ekonomia cyrkularna – wyzwanie i konieczność zrównoważonego rozwoju

10 (145-154) Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz More
12.

Ekonomia społeczna na tle problemów zrównoważonego rozwoju

12 (155-166) Łukasz Popławski, Małgorzata Rutkowska-Podołowska More
13.

Oddziaływanie miasta na środowisko naturalne w kontekście rozwoju zrównoważonego

12 (167-178) Marek Szturo, Joanna Tomczyk, Marcelina Zapotoczna More
14.

W poszukiwaniu miar efektywności inwestycji na rzecz środowiska

10 (179-188) Waldemer Kozioł, Mariola E. Zalewska More
15.

Analiza porównawcza wskaźników ładu przestrzennego na poziomie gminy

12 (189-200) Piotr Szczepański, Anna Zbierska, Adam Zydroń More
16.

Polskie parki narodowe – ujęcie instytucjonalne

12 (203-214) Arkadiusz Babczuk, Marian Kachniarz More
17.

Zrównoważona produkcja w przedsiębiorstwach branży mleczarskie

12 (215-226) Barbara Hadryjańska More
18.

Systemy wsparcia innowacji ekologicznych Polski Wschodniej

10 (227-236) Jolanta Korkosz-Gębska More
19.

Środowiskowe uwarunkowania jakości życia w powiatach województwa zachodniopomorskiego

14 (237-250) Barbara Kryk More
20.

Determinanty jakości życia w kontekście badań transgranicznych

12 (251-262) Marta Kusterka-Jefmańska More
21.

Zrównoważona gospodarka nawozami naturalnymi na obszarach wiejskich na przykładzie wybranych gmin województwa podlaskiego

10 (263-272) Małgorzata Rauba More
22.

Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej

16 (273-288) Kazimierz Górka, Agnieszka Thier More
23.

Kształtowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie na przykładzie gminy miejsko-wiejskiej Choroszcz

10 (289-298) Ewa Rauba More
24.

Czytani na nowo – laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii a nowe idee rozwoju cywilizacyjnego

6 (301-306) Stanisław Czaja More