Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 40/2 2015
Oddziaływanie miasta na środowisko naturalne w kontekście rozwoju zrównoważonego

Authors: Marek Szturo
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Joanna Tomczyk
Uniwersytet Łódzki

Marcelina Zapotoczna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Keywords: rozwój zrównoważony strategie miast oddziaływanie na środowisko
Data publikacji całości:2015
Page range:12 (167-178)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

W niniejszym artykule zaprezentowano przeprowadzone w województwie warmińsko-mazurskim badanie, którego celem była ocena oddziaływania wybranych miast na środowisko w kontekście ich strategii rozwoju zrównoważonego. Sformułowano następujący problem badawczy: czy istnieje związek pomiędzy strategiami rozwoju miast a oddziaływaniem tych miast na środowisko? Władze badanych miast w coraz większym zakresie uwzględniają kwestię oddziaływania miasta na środowisko, co jest bezpośrednio związane z ich otoczeniem ekologicznym. Pojęcie rozwoju zrównoważonego w wielu przypadkach traktowane jest instrumentalnie w celu pozyskania środków rozwojowych.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antonowicz B. i in., Ekspertyza dotycząca Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kontekście Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/dokumenty/Documents/ccf19d6cefff44acbd04d96f7a149e16Samulowski.pdf (dostęp 10.04.2015).
2.Borys T., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju – badania i implementacja, w: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
3.Estes R., Toward Sustainable Development: from Theory to Praxis, „Social Development” 1993, No. 3, Issues 15.