Search

Result: Found records: 19.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Pomiędzy bimetalizmem a monometalizmem. Ekonomiczno-prawne aspekty systemu monetarnego Rzeszy Niemieckiej w drugiej połowie XIX wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Go to
2. Oddziaływanie miasta na środowisko naturalne w kontekście rozwoju zrównoważonego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
3. Polityka społeczna UE w aspekcie koordynacji zabezpieczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem Polski
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Go to
4. Przywłaszczenie prawa majątkowego do nieruchomości i lokalu w spółdzielni
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
5. Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych (Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Szczecin 23 października 2015 roku)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Go to
6. Process of creation social innovation as a example of innovation in services according to the case of Culture and Creative Industries Incubator in Szczecin
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
7. Customer knowledge valuation model based on customer lifecycle
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
8. Edukacja nieformalna bibliotek publicznych jako czynnik wspomagania procesu studiowania – przykładowe formy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
9. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Prawo kontraktów”
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
10. Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
11. Capacity of the tourism and the role of creative industries – perception of visitors, barriers and motivation
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
12. Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for young entrepreneurs – regional perspective of entrepreneurship
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
13. Insight we wdrażaniu innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
14. Rosyjska doktryna eurazjatycka
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Go to
15. Życie, które podzielił Atlantyk. Biografia Zbigniewa Anthony’ego Kruszewskiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Go to
16. Risk in Business model operation of creative industries
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
17. Conditions for the development of the cruise ship market in Szczecin – research results
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
18. Design as an element of the service company’s strategy
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
19. Spisy członków lóż masońskich w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej Poznaniu jako źródło do badań nad kadrą pedagogiczną Królewskiego i Miejskiego Gimnazjum oraz Gimnazjum Mariackiego w Szczecinie w latach 1805-1935
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
Page