Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.19-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 3/2017 (19)
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Prawo kontraktów”
(Report from the Scientific Conference "Contract law")

Authors: Adriana Tomczyk
Data publikacji całości:2017
Page range:22 (197-218)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 415
Download file

Article file