Search

Result: Found records: 17.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wykorzystanie globalnej sieci w procesie internacjonalizacji MSP
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
2. Nuda jako wola
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
3. Platonizm w strukturalistycznej refleksji nad czasoprzestrzenią. Próba aplikacji myśli filozoficznej Józefa Życińskiego.
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Go to
4. Granice autonomii etyki. O potrzebie uwzględniania wyników nauk empirycznych w etyce (The limits of ethics autonomy. Ethics takes into account the empirycal data)
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Go to
5. Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych (Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Szczecin 23 października 2015 roku)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Go to
6. Teleologiczne źródła samozobowiązania
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
7. Zmiany dotacji do zatrudnienia oraz ich konsekwencje dla sektora zakładów pracy chronionej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
8. Rola zabawy w redukcji poczucia niepewności
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
9. Psychologiczny portret studenta Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
10. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Prawo kontraktów”
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
11. Podmiot zanikający – kwestia podmiotowości w psychoanalizie Jacques’a Lacana
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Go to
12. Fraktalność Noezy (Fractality of noesis)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Go to
13. O typach kawy. Kontekstualizm DeRose’a jako strategia antysceptycka (On types of coffee. DeRose's contextualism as an anti-sceptical strategy)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Go to
14. O rozumieniu nieplastyczności intuicji i jej znaczeniu w argumentacji przeciwko redukcjonistycznym koncepcjom intuicji
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Go to
15. Holobionts, Symbiosis and New Narratives for the Troubled Times of Donna Haraway’s Chthulucene
(Analiza i Egzystencja)
50 (2020) 2020 Go to
16. Fetyszystyczny wymiar samorozwoju (zarys problematyki)
(Analiza i Egzystencja)
60 (2022) 2022 Go to
17. The United States Holocaust Memorial Museum as a global human rights advocate - that is, about the politicization and institutionalization of the discourse on the Holocaust in the USA
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (19) 2022 2022 Go to
Page