Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2017.40-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 40 (2017)
Rola zabawy w redukcji poczucia niepewności
(THE PLAYING ROLE IN REDUCTION OF THE LEVEL OF UNCERTAINTY)

Authors: Adriana Schetz
Uniwersytet Szczecinski
Keywords: playing children development uncertainty dual processing theory M.W. Eysenck L.S. Vygotsky
Year of publication:2017
Page range:16 (95-110)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Cognitive, social and physical benefits of playing in development of children and youth are commonly known. In this paper I propose to consider an idea that playing is one of the best ways to achieve reduction of the level of uncertainty. I try to, as well, show how dual processing theory of information and action explains this kind of dependence.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bauer, J. (2008), Empatia. Co potrafią lustrzane neurony? Tłum. M. Guzowska-Dąbrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Boden, M.A. (2004). The Creative Mind: Myths And Mechanisms. London:Routledge.
3.Bzowska, L., Kownacka, R. (2000). Uczymy się bawiąc. Klasa I. Lublin: Klanza.
4.Bzowska, L., Kownacka, R. (2006). Uczymy się bawiąc. Klasa II. Lublin: Klanza.
5.Bzowska, L., Kownacka, R. (2002). Uczymy się bawiąc. Klasa III. Lublin: Klanza.
6.Brzezińska, A.I., Bątkowski, M., Kaczmarska, D., Włodarczyk, A., Zamęcka, N. (2011). O roli zabawy w przygotowaniu dziecka do dorosłego życia. Wychowanie w Przedszkolu, 10, 5–13.
7.Derakshan, N., Eysenck, M. (2009). Anxiety, Processing Efficiency, and Cognitive Performance: New Developments from Attentional Control Theory. European Psychologist, 2 (14), 168–176.
8.Dewey, J. (1938). Logic: The Theory of Inquiry. New York: Holt, Rinehart and Winston.
9.Dyner, J.W. (1983). Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
10.Elkonin, D.B. (1984). Psychologia zabawy. Warszawa: WSiP.
11.Eysenck, M.W., Calvo, M.G. (1992). Anxiety and Performance: The Processing Efficiency Theory. Cognition and Emotion, 6 (6), 409–434.
12.Freedheim, D.K., Russ, S.W. (1992). Psychotherapy with Children. W: C.E. Walker, M.C. Roberts (red.), Handbook of Clinical Child Psychology (s. 765–781). Oxford: Wiley & Sons.
13.Hardy, L.T. (2007). Attachment Theory and Reactive Attachment Disorder: Theoretical Perspectives and Treatment Implications. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 1 (20), 27–39.
14.Henry, L. (2012). The Development of Working Memory in Children. London: Sage.
15.Inglis, I.R (2006). Centralna rola redukcji niepewności w kształtowaniu zachowania. W: W. Pisula (red.), Psychologia porównawcza (s. 112–138). Warszawa: Academica, Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. Econometrica, 2 (47), 263–291.
17.Kędzior-Niczyporuk, E. (red.) (2003). Wprowadzenie do pedagogiki zabawy. Wybór tekstów drukowanych w „Kropli” w latach 1992–1994. Lublin: Klanza.
18.Klejbor, I., Turlejski, K. (2012), Different Strategies of Exploration and Phenotypic Variability of the Locomotor Behavior in New Environment: Comparative Study of the Laboratory Opossum (Monodelphis domestica) and Wistar Rat (Rattus norvegicus). Acta Neurobiologiae Experimentalis (Wars), 4 (72), 452–460.
19.Krechewsky, D. (1932). „Hypotheses” in Rats. Psychological Review, 39, 516–532.
20.Ledzińska, M., Zajenkowski, M., Stolarski, M. (2013). Temperament i poznanie: energetyczne i czasowe zaplecze umysłu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
21.Miller, E.K., Cohen, J.D. (2001). An Integrative Theory of Prefrontal Cortex Function. Annual Review of Neuroscience, 24, 167–202.
22.Okoń, W. (1989). Zabawa a rzeczywistość. Warszawa: WSiP.
23.Pearce, J.M. (2008). Animal Learning & Cognition: An Introduction. New York: Psychology Press.
24.Pisula, W. (1998). Ciekawość i zachowania eksploracyjne – psychologia nie tylko zwierząt. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
25.Pisula, W. (2008). Play and Exploration in Animals – A Comparative Analysis. Polish Psychological Bulletin, 2 (39), 104–107.
26.Pisula, W. (2003). Psychologia zachowań eksploracyjnych zwierząt. Gdańsk: GWP.
27.Pisula, W. (red.) (2006). Psychologia porównawcza. Warszawa: Academica, Wydawnictwo Naukowe PWN.
28.Pisula, W., Szwacka Gonzalez, A., Rojek, E. (2003). Juvenile Play Fighting and Adult Investigatory Responses in Male Rats. Polish Psychological Bulletin, 1 (34), 47–49.
29.Posner, M.I., Petersen, S.E. (1990). The Attention System of the Human Brain. Annual Review of Neuroscience, 13, 25–42.
30.Power, G.T. (1999). Play and Exploration in Children and Animals. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
31.Russ, S., Fiorelli, J. (2010). Developmental Approaches to Creativity. W: J . Kaufman, R. Sternberg (red.), The Cambridge Handbook of Creativity (s. 233–249). New York: Cambridge University Press.
32.Samuel, A.L. (1959). Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers. IBM Journal on Research and Development, 3 (3), 210–229.
33.Smolucha, F. (1992). The Relevance of Vygotsky’s Theory of Creative Imagination for Contemporary Research on Play. Creativity Research Journal, 1 (5), 69–76.
34.Spinka, M., Newberry, R.C., Bekoff, M. (2006). Zabawa ssaków: nauka radzenia sobie w sytuacji zaskoczenia. W: W. Pisula (red.), Psychologia porównawcza (s. 171–212). Warszawa: Academica, Wydawnictwo Naukowe PWN.
35.Staddon, J.E.R. (2010). Adaptive Behavior and Learning. Cambridge: Cambridge University Press.
36.Szmidt, K.J. (2013). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion.
37.Vygotsky, L.S. (1967). Play and its Role in Development. Soviet Psychology, 3 (5), 62–76.
38.Zaorska, Z. (1998). Sztuka zabawy. Carpe Diem, 4.