Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-27
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 2 (43) 2016
Zmiany dotacji do zatrudnienia oraz ich konsekwencje dla sektora zakładów pracy chronionej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych
(Changes to Subsidies for Employment and its Consequences for the Sheltered Workshops and Employment of Persons with Disabilities)

Authors: Adriana Politaj
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Keywords: sheltered workshops grants for employment persons with disabilities
Year of publication:2016
Page range:13 (337-349)
Klasyfikacja JEL: J14 L26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article concerns the consequences of changes in the disabled employment subsidy in the protected and open labor market in Poland in years 20102014. Introduced in recent years restricting the use of tax credits by sheltered workshops and equal financing employment of disabled people with other employers led to the resignation of many employers from the status of a protected labor and a reduction by the sector of employment for people with disabilities. The granting large sums of wage subsidy for disabled workers to the ruling of the special conditions resulted in an increased interest of employers such persons with disabilities, both by sheltered workshops and by other employers In the years 2010–2014 the employment of people with special medical conditions increased by almost 70%, and in the case of disabled persons in total decreased by 8.5%. This indicates a dependence on employment of disabled people on the amounts of subsidies to their employment and to a greater extent by employers in the open labor market, than by sheltered workshops.
Download file

Article file

Bibliography

1.Annual Disability Statistics Compendium: 2009 Rehabilitation Research and Training Center on Disability Statistics and Demographics NIDRR-Funded Center, New York 2010.
2.Disabled still face hurdles in job market’. The Washington Times, 5 December 2005.
3.Koza, A. (2015). Payments to the State Fund For Rehabilitation Of Disabled Persons and grants for salaries as an instrument stimulating the emloyment of people with disabilities In Poland. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Finance and Accounting – Theory and Practice. Adamek, J., Swacha-Lech, M. (red). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 177.
4.Koza, A (2015). System kwotowy a zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Czechach i w Polsce. W: G. Borys, R. Kurek (red), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa, t. 1. Finanse. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 180–181.
5.Koza, A. Zakłady pracy chronionej jako główni pracodawcy osób niepełnosprawnych. Uwarunkowania Rynkowe Rozwoju Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw, Mikrofirma 2013. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 752. Ekonomiczne Problemy Usług, 102, 70–78.
6.Migliore, A., et al. (2007). Why do adults with intellectual disabilities work in sheltered workshops? 28 Journal of Vocational Rehabilitation, 29 (12).
7.National Disability Rights Network, Segregated and Exploited: The Failure of the Disability Service System to Provide Quality Work, Washington, January 2011.
8.Politaj, A., Koza, A. (2013). Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w dobie kryzysu gospodarczego. Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy. W: D. Kotlorz (red.), Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 161. Katowice, 56–59.
9.Priestley, M., Roulstone, A. (2009). Targeting and mainstreaming disability in the 2008–2010 National Reform Programmes for Growth and Jobs. Academic Network of European Disability Experts, University Of Leeds.
10.Visier, L. (1998). Sheltered employment for persons with disabilities. International Labour Organization. International Labour Review, 137 (3), 347–348.