Search

Result: Found records: 6.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Zmiany dotacji do zatrudnienia oraz ich konsekwencje dla sektora zakładów pracy chronionej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
2. Krytycznie wobec postulatu zniesienia ubezwłasnowolnienia w kontekście harmonizacji polskiego prawa cywilnego z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2018 (24) 2018 Go to
3. Prawo do pomocy humanitarnej osób z niepełnosprawnością w świetle Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2022 (39) 2022 Go to
4. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych w świetle prawa międzynarodowego. Wybrane problemy
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2022 (39) 2022 Go to
5. Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami a idea traktatu o prawach osób starszych – wrogowie czy sojusznicy?
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2022 (39) 2022 Go to
6. Prawo do edukacji osób z niepełnosprawnościami w dobie kryzysu pandemii COVID-19. Czy lekcja została odrobiona?
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2022 (39) 2022 Go to
Page