Search

Result: Found records: 33.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Jakość współpracy polskich klastrów z partnerem publicznym – współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
2. WYBRANE ASPEKTY DROBNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
3. Czynniki determinujące przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
4. Rozwój kompetencji przedsiębiorczych studentów w środowisku akademickim – zakres i uwarunkowania
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
5. Wsparcie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
6. Zmiany dotacji do zatrudnienia oraz ich konsekwencje dla sektora zakładów pracy chronionej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
7. Możliwości wykorzystania analizy sentymentu w procesach prosumenckich
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
8. Current issues in family business management
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
9. Model biznesowy – istota kategorii
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
10. The economic outlook for entrepreneurial women and women-owned enterprises in the U.S. and Poland
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
11. Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
12. Rozwój turystyki w regionie w kontekście przedsiębiorczości i innowacyjności
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
13. Sprawna komunikacja marketingowa jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
14. Specialization in agritourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
15. Kreowanie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd gminny (na przykładzie miasta Żagania)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
16. Przedsiębiorczość młodych osób w województwie podkarpackim – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
17. Determinanty intencji przedsiębiorczych – czy płeć ma znaczenie?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
18. Relacje z podwładnymi, style kierowania a postawy przedsiębiorcze menedżerów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
19. Prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
20. Strategie współpracy z kooperantami biernymi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
21. Sposoby ochrony wiedzy w przedsiębiorstwie sektora high-tech – case study
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
22. Kobieta przedsiębiorca – charakterystyka stylu zarządzania
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
23. Support measures for internationalization of European SMEs – a comparative analysis
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
24. Kapitał społeczny rodziny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw rodzinnych nad ich odpowiednikami nierodzinnymi
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
25. Repayable financial instruments in the European Union – the range of effect and efficacy
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
26. Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for young entrepreneurs – regional perspective of entrepreneurship
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
27. Balanced Scorecard as a tool for application of EU assistance into innovative development of tourist companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
28. Women in Finance
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Go to
29. Rola samorządu terytorialnego w procesie kształtowania produktu turystycznego na przykładzie miasta Gdyni
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
30. Rozwój kompetencji przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Go to
31. Ryzyko kooperacji międzyorganizacyjnej – ujęcie probabilistyczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
32. Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości Ormian w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
33. Źródła finansowania start-upów w Niemczech
(Europa Regionum)
t. 37 2018 2018 Go to
Page