Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/1-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 52/1 2018
Kobieta przedsiębiorca – charakterystyka stylu zarządzania
(Businesswoman – characteristics of management style)

Authors: Justyna Kaźmierczak
Uniwersytet Szczeciński

Artur Łabuz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: management entrepreneurship enterprise woman business management style
Year of publication:2018
Page range:9 (45-53)
Klasyfikacja JEL: L26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article aims to characterize the feminine style of management and contrast it with the traditional style of management. An attempt was made to assess the participation of women in business, while focusing on managerial positions. The research was created using the observational method and the comparative method. Research tools used for research include: desk research, content analysis. After the research, it can be concluded that the feminine style of management is much more courageous than the more traditional style.
Download file

Article file

Bibliography

1.Biernat, M., Tocci, M.J., Williams, C. (2012). The Language of Performance Evaluations: Gender – Based Shifts in Content and Consistency of Judgment. Social Psychological &
2.Personality Science, 2 (3), 186–192.
3.Brol, J., Kosior, M. (2004). Kobiecy styl zarządzania w Polsce (aspekty społecznoekono- miczne). Kobieta i Biznes, 1–4, 7–11.
4.Budrowska, B. (2003). Kobiecy sposób zarządzania i sprawowania władzy. W: A. Titkow (red.), Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet (s. 76–88). Warszawa: Instytut Spraw
5.Publicznych.
6.Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Puls Biznesu, 1.12.2014.
7.Dąbrowska, E. (2014). Jak przełamać stereotypy. Harvard Business Review Polska, 132, 33 – 43.
8.Dźwigoł-Barosz M. (2016). Wpływ kobiet na biznes. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 93, 129–140.
9.Eichelberger, W. (2005). Stres menedżerek. Home & Market, 2 (151), 35–45.
10.Fisher, H. (2003). Pierwsza płeć. Jak wrodzone talenty kobiet zmienią nasz świat. Warszawa: Jacek Santorski & Co.
11.Frańczak, H., Georgijew, I. (2012). Kobiety i władza w biznesie. Thinktank, 27, 23–31. Grzesiak, M. (2014) Kobiety – biznesowa mocna płeć, https://www.bankier.pl/wiadomosc/
12.Kobiety-biznesowa-mocna-plec-3077629.html (10.01.2018).
13.Hewlett, S.A., Buck, L.C. (2006). Odejścia i powroty. Czyli jak zatrzymać utalentowane kobiety na ścieżce zawodowej. Kobiety i biznes. Gliwice: Helion.
14.http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/505499,kobiety-bryluja-w-biznesie-przybywa-tez-pan-ktore-przynosza-do-domu-wiecej-pieniedzy-niz-ich-mezowie.html (10.01.2018).
15.Hunt, V., Layton, D., Prince, S. (2015). Raport Diversity Matters. Pobrane z: https://www. mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/organization/our%20in-sights/why%20diversity%20matters/diversity%20matters.ashx (10.01.2018).
16.Judge, T.A., Livingstone, B.A., Hurst, Ch. (2012). Do Nice Guys – And Gals – Really Finish Last? The Joint Effects of Sex and Agreeableness on Income. Journal of Personality
17.and Social Psychology, 102 (2), 390–407.
18.Kanter, R.M. (1993). Men and Woman of the Corporation. New York: Basic Books.
19.King, E.B., Botsford, W., Hebl, M.R., Kazama, S., Dawson, J.F., Perkins, A. (2012), Benevolent Sexism at Work: Gender Differences in the Distribution of Challenging Developmental
20.Experiences. Journal of Management, 6 (38), 1835–1866.
21.Machaj, D., Laube, M., Kraszewska, Z. (2017). Potęga równości. Jak i dlaczego warto wspierać kobiety w karierze zawodowej. Warszawa: McKinsey & Company.
22.Powell, G.N. (2002). Przywództwo i płeć: Vive la différence? W: M.R. Walsh (red.), Kobiety, mężczyźni i płeć (s. 362–372). Warszawa: Wyd. IFiS PAN.
23.Rollnik-Sadowska, E. (2010). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Warszawa: Difin. Rosener, J.B. (2003). Przywództwo i paradoks płci. W: M.R. Walsh (red.), Kobiety, mężczyźni i płeć (s. 349–355). Warszawa: Wyd. IFiS PAN.
24.Strykowska, M. (1995). Kobiety w zarządzaniu. Społeczne i psychologiczne uwarunkowania pełnienia przez kobiety funkcji menedżerskich. W: J. Miluska, E. Pakszys (red.),
25.Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii (s. 76–89). Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
26.Wiecka, A. (2014). Menedżerki w polskich firmach. Punkt widzenia. Potrzebna jest wiara we własne siły. Harvard Business Review, 132, 74–85.
27.Wittenberg-Cox, A., Maitland, A. (2010), Kobiety i ich wpływ na biznes, Warszawa: Wolters Kulwer.