Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 52/1 2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
1.

Marketing online następcą marketingu tradycyjnego


(Online marketing as a successor of traditional marketing)
12 (9-20) Karolina Beyer More
2.

Zarządzanie jakością procesu obsługi jako czynnik kształtujący zachowania konsumenckie na rynku B2B


(Quality management of the service process as a factor shaping the customer behavior on B2B market)
12 (21-32) Małgorzata Adamska More
3.

Specyfika przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce


(Specifics of family enterprises in Poland)
12 (33-44) Mariola Dźwigoł-Barosz More
4.

Kobieta przedsiębiorca – charakterystyka stylu zarządzania


(Businesswoman – characteristics of management style)
9 (45-53) Justyna Kaźmierczak, Artur Łabuz More
5.

Rozwój rynku aniołów biznesu w Polsce – wybrane aspekty


(Development of the market of business angels in Poland – selected aspects)
11 (55-65) Aleksandra Kieres More
6.

Wykorzystanie modelu otwartych innowacji na przykładzie współpracy ze start-upami


(Using an open innovation model on the example of cooperation with start-ups)
10 (67-76) Katarzyna Kozioł-Nadolna More
7.

Dylematy pracodawcy i pracobiorcy. Czy model matematyczny jest wystarczający?


(Employer and employee’s dilemma. Is the mathematical model sufficient?)
13 (77-89) Martyna Maciejewska-Przyłucka, Anna Maria Suchocka More
8.

Zarządzanie i nadzór nad firmą rodzinną w kontekście teorii agencji i służebności


(Family business behavior and governance through the lens of stewardship theories)
11 (91-101) Malwina Szczepkowska More
9.

Ład korporacyjny a innowacyjność podmiotów gospodarczych


(Corporate governance and innovativeness of enterprises)
10 (103-112) Roman Tylżanowski, Wojciech Leoński More
10.

Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu efektywności finansowej organizacji


(Diversity management in creation of organizational financial performance)
10 (115-124) Anna Wieczorek-Szymańska More
11.

Wpływ form motywowania na pobudzanie zaangażowania pracowników – studium przypadku


(The influence of motivation formes on the gaining of employees‘ investigation – a case study)
13 (125-137) Justyna Kaźmierczak More
12.

Dynamika zmian publicznych zasobów mieszkaniowych na przykładzie Olsztyna


(Dynamics of public changes flats in Olsztyn)
12 (139-150) Waldemar Kozłowski More
13.

Innowacyjność Polski w latach 2011–2015. Znaczenie i bariery


(Polish innovation in the background of countries the European Union)
11 (151-161) Milena Krymowska More
14.

Otwartość innowacyjna polskich podmiotów typu start-up. Wyniki badań pilotażowych


(Innovative openness of polish start-up community. Results of pilot studies)
12 (163-174) Dorota Roszkowska More