Search

Result: Found records: 16.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. WEIBLICHE IDENTITÄTSSUCHE DURCH AUSEINANDERSETZUNG MIT DER AUSSENWELT IN MONIKA MARONS ROMANEN
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
2. Everyday Life of Intellectually Disabled Women. A Special Educator’s Perspective
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2015 2015 Go to
3. Ontyczny wymiar życia ludzkiego jako podstawa jedności i nierozerwalności małżeństwa
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Go to
4. Współczesne oblicze kobiety jako punkt wyjścia do projektowania rozwiązań biznesowych w oparciu o tradycyjne wartości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
5. Cechy homo oeconomicus
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
6. Literatura dokumentu osobistego kobiet. Ewolucja teorii, zmiany praktyk lekturowych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
7. „Ja sama w coraz większym stopniu uświadamiam sobie kobiecą barwę tego, co robię”. "Transe – Traumy – Transgresje" i „Seria z Różą” w kontekście trendów autobiografii kobiecych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
8. Napisać noc
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
9. Realizacja funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej rodziny w kontekście niepełnej sprawności kobiety
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Go to
10. Papieża Franciszka metafory Kościoła
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Go to
11. Kobieta przedsiębiorca – charakterystyka stylu zarządzania
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
12. Autobiografia/psychoanaliza/kontynuacje. Wokół „autobiografikcji” Heleny Deutsch
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Go to
13. Esej i/lub autobiografia. Widzenie bliskie i dalekie Zofii Nałkowskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Go to
14. „Mądra kobieta” z fary kołobrzeskiej od malarskiej kompozycji do graficznego rozproszenia parenetycznej formuły obrazowej.
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
15. "Biblia dla kobiet". Spór o duchowość kobiety
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Go to
16. Wieśniak i Kobieta z miasta: opozycja prowincja – metropolia w amerykańskich filmach Friedricha Wilhelma Murnaua
(Film. Historia i Konteksty)
. 2023 Go to
Page