Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/1 2016
WYBRANE ASPEKTY DROBNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(Selected aspects of small business)

Authors: Maria Białasiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: entrepreneurship small business microentrepreneurship
Year of publication:2016
Page range:10 (9-18)
Klasyfikacja JEL: L26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article presents selected aspects of small business that is a basic form of human activities. Particular attention was given to the dominant form of small business – microentrepreneurship and its types: solo, hybrid, dependant. The author shows synthetic quantitative statistics which describe condition of SME sector in Poland, including microenterprises. It acknowledges that setting up a business is the dominant form of entrepreneurship.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamczyk, W. (1996). Przedsiębiorczość: próba systematyzacji. Przegląd Organizacji, 2.
2.Cieślik, J. (2014). Przedsiębiorczość – polityka – rozwój. Warszawa: Sedno.
3.Domański, T. (1992). Uwarunkowania tworzenia małych przedsiębiorstw. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
4.Glinka, B., Pasieczny, J. (2015). Tworzenie przedsiębiorstwa. Szanse, realizacja, rozwój. Warszawa: Wyd. UW.
5.Komisja Europejska (2006). Fostering Entrepreneurial Mindsets Through Education and Learning, Communication from the Commision to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social and the Committete of the Regions, Brussels 13.2.2006 (COM/2006/0033).
6.Kraśnicka, T. (2002). Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
7.Kuc, B.R., Moczydłowska, J.M. (2009). Zachowania organizacyjne. Warszawa: Difin.
8.Kurczewska, A. (2013). Przedsiębiorczość. Warszawa: PWE.
9.Kwiatkowski, S. (2000). Przedsiębiorczość intelektualna. Warszawa: PWN.
10.Michalski, E. (2013). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: PWN.
11.Piecuch, T. (2009). Cechy przedsiębiorcy. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2, 17–26.
12.Piecuch, T. (2013). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck.
13.Robbins, S.P. (2004). Zachowania w organizacji. Warszawa: PWE.
14.Safin K. (2003). Zarządzanie małą firmą. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
15.Szulczewski, P. (2004). Samozatrudnienie. pit.pl, 22.09.2004. Pobrano z: http://www.pit.pl/samozatrudnienie.php (4.02.2016).
16.Wiatrak A.P. (2003). Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje. W: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia. Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu.
17.Zadurna-Lichota, P., Tarnawa A. (red.). (2014). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
18.Ziółkowski, G., Taszkiewicz, B., Żółciak, T. (2015). Zakładam i prowadzę firmę. Dodatek do Dziennika Gazeta Prawna: Warszawa 2015.