Search

Result: Found records: 8.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Zalety i wady amerykańskiej spółki typu S z perspektywy małego przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
2. WYBRANE ASPEKTY DROBNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
3. Zamówienia publiczne jako mechanizm wsparcia MSP – do-świadczenia krajów byłego bloku wschodniego i rekomendacje dla Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
4. Kategoria wartości biznesu w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
5. Ryzyko lokalizacji w kontekście decyzji lokalizacyjnych małych i mikroprzedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
6. Support measures for internationalization of European SMEs – a comparative analysis
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
7. The role of capital structure in the U.S. enterprises – the case of Californian small businesses
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
8. Optimizing the capital structure of the U.S. small businesses in the midst of the financial crises – the case of California
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
Page