Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/2-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 133 (2) 2018
Women in Finance

Authors: Monika Różycka
West-Pomeranian School of Business
Keywords: diversity women in finance equality in business
Year of publication:2018
Page range:10 (61-70)
Klasyfikacja JEL: D10 G00 L26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to present selected research related to diversity at the economic level, with particular emphasis on the situation of women in Poland against the background of international and European indicators, and also to show an analysis of women’s approach to investment products.
Download file

Article file

Bibliography

1.Accenture (2017). Gender to Equal. Retrieved from: https://www.accenture.com/ t20170403T052457Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-45/Accenture-IWD-2017-ResearchGetting-To-Equal.pdf (23.01.2018).
2.Brzezinski, M. (2012). Znaj swoją wartość. Warsaw: Studio Emka.
3.Deutsche Bank (2016). Report. Retrieved from: https://www.deutschebank.pl/biuro-prasowe/raportyi-analizy/kategoria-materialy-analityczne/jak-inwestuja-kobiety-rozwaznie-ale-i-zachowawczo.html (12.10.2016).
4.European Institute for Gender Equality (2013). Gender Equality Index Report 2013. Retrieved from: http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/GenderEqualityIndex%20Report.pdf (12.06.2017).
5.Fisher, H. (2003). Pierwsza płeć. Warsaw: Jacek Santorski&Co.
6.Gillet, R., Wąsowski, M. (2017). Brak kobiet na liście najlepiej opłacanych CEO to objaw głębszego problemu. Retrieved from: https://businessinsider.com.pl/firmy/kobiety-wsrod-najlepiej-zarabiajacych-managerow-ceo/p3w40ew (04.09.2017).
7.Hajec, M. (2015). Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w 2015 roku. Retrieved from: http://wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzenia-kobiet-i-mezczyzn-w-2015-roku (23.06.2017).
8.Haponiuk, M. (2017). Płaca za pracę, nie za płeć. (S)prawa Polek, 12, 80–85.
9.Hatalska, N. (2017). Trendbook, Hatalska.com, Retrieved from: http://hatalska.com/2017/03/16/ trendbook2017-zapraszam-do-lektury/ (02.08.2017).
10.Hisrich, R.D. (1985). The woman entrepreneur: characteristics, skills, problem and prescriptions for success. In: D.L. Sexton, R.W. Sailor (eds.), The Art and Science of EntrepreneurshipCambridge, MA: Ballinger.
11.Kupczyk, T. (2009). Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.
12.Lisowska, E. (no year), Kobiety w zarządach i radach nadzorczych. Retrieved from: http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/files/kobiety_w_zarzadach.pdf (02.12.2016). Lisowska, E. (2011). Kobiecy styl zarządzania. Onepress.
13.Lisowska, E. (2012). Przedsiębiorczość kobiet i ich wkład w rozwój gospodarczy. In: K., NadanaSokołowska, M. Rudaś-Grodzka, E. Serafin (eds.), Wiek po Marii Skłodowskiej-Curie. Emancypacja kobiet w Polsce i we Francji. Warsaw: IBN PAN.
14.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014). Więcej równości – więcej korzyści gospodarce. Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach 2010–2013. Warsaw.
15.McAdam, M. (2013). Female entrepreneurship. London–New York: Routlege Taylor & Francis Group.
16.Najlepiej zarabiające kobiety w amerykańskim biznesie (2015). Forbes. Retrieved from: http:// kariera.forbes.pl/najlepiejzarabiajace-kobiety-w-amerykanskim-biznesie,artykuly,196577, 1, 1.html (24.08.2017).
17.OMFIF (2018). Gender Balance Index. Retrieved from: http://thinktank.omfif.org/genderbalanceindex2018 (06.04.2018).
18.Pramerica (2018). Polki w świecie finansów – niezależne, pewne siebie, wyedukowane i przezorne. Retrieved from: https://www.pramerica.pl/wpcontent/uploads/2018/03/Pramerica_Press_ Release_08_03_18.pdf (08.03.2018).
19.Sandberg, S. (2016). Włącz się do gry. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.
20.World Economic Forum (2016). Insight Report, The Global Gender Gap Report 2016 Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016. pdf (12.04.2017).
21.World Economic Forum (2017). Insight Report, The Global Gender Gap Report 2017. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf (05.04.2017).